Skip to content

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 6 april

Wat een bijzondere situatie! Wij hopen van harte dat de Zomerschool dit jaar kan plaatsvinden. De aanmeldingsprocedure van leerlingen zal i.v.m. het coronavirus op een andere wijze plaatsvinden.

Ouder(s)/verzorger(s) en scholen kunnen zich via een link digitaal aanmelden voor de Zomerschool. Ouders(s)/verzorger(s) kunnen deze link opvragen bij de leerkracht van hun kind. De Zomerschool Zuidoost wil graag aansluiten bij de inspanningen van scholen en ouder(s)/verzorger(s) om de leerlingen uit groep 6,7 en de nieuwkomersgroep zo goed mogelijk voor te bereiden op groep 7, 8 of de nieuwe groep. Daarom vragen wij de scholen een rol te spelen bij de aanmelding en plaatsing.  De leerkrachten van groep 6, 7 en de nieuwkomersgroep worden gevraagd de aanmeldingsformulieren te delen met de leerlingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen.

Als de ouder(s)/verzorger(s) besluiten hun kind voor de Zomerschool Zuidoost aan te melden, kunnen zij het digitale aanmeldingsformulier invullen. Ouder(s)/verzorger(s) dienen het aanmeldingsformulier vóór maandag 20 april in te vullen.

De leerkracht maakt (samen met de IB-er) een keuze welke leerlingen van de school worden aangemeld voor de Zomerschool. Voor de keuze maakt de leerkracht/IB-er gebruik van de volgende criteria:

 • motivatie kind, ouder/verzorger en motivering leerkracht/IB-er;
 • leerling kan drie weken lang alle dagen aanwezig zijn;
 • leerlingresultaten LVS van de leerling;
 • leerling heeft geen ernstige leerproblemen;
 • leerling heeft geen ernstige gedragsproblemen;
 • omstandigheden die tot voorrang kunnen leiden (zoals thuissituatie).

Het projectteam van de  Zomerschool beoordeelt de aanmeldingen. Bij twijfel/vragen wordt altijd contact opgenomen met de leerkracht/Ib-er van de leerling.

De Zomerschoolfolders en aanmeldingsformulieren worden begin maart verspreid onder alle reguliere basisscholen in Amsterdam Zuidoost.

Vanaf maandag 6 april 2020 kunt u uw kind inschrijven voor de Zomerschool.

Let op! 20 april 2020 sluit de inschrijving.

Eind mei berichten wij de school en de ouder(s)/verzorger(s) welke kinderen zijn geplaatst.

 

Doelgroep

Aan de Zomerschool kunnen leerlingen deelnemen die:

 • van groep 7 naar groep 8 gaan
 • van groep 6 naar groep 7 gaan (selectie scholen)
 • de eerste drie weken van de vakantie geen andere plannen hebben
 • zelf willen deelnemen en hiervoor worden ondersteund door hun ouders/verzorgers en hun leerkracht/ib’er
 • vol zelfvertrouwen en goed voorbereid naar groep 7 en 8 willen gaan
 • net dat extra zetje van drie weken extra lessen in de zomervakantie kunnen gebruiken om daarmee misschien wel een iets hoger advies te krijgen voor voortgezet onderwijs
 • ontdekken dat leren leuk kan zijn en dat gevoel meenemen naar groep 7 en 8.

 

Eisen Nieuwkomersgroep

Aan de Zomerschool kunnen leerlingen deelnemen, die:

 • uit één van de Nieuwkomersgroepen in Amsterdam Zuidoost komen
 • minimaal 8 jaar zijn
 • enigszins leesvaardig zijn (minimaal AVI E3 of M4)
 • tijdens de zomervakantie zeer weinig tot niet met de Nederlandse taal in aanraking komen
 • gemotiveerd zijn
 • de eerste drie weken van de vakantie geen andere plannen hebben.