Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 6 april

Wat een bijzondere situatie! Wij hopen van harte dat de Zomerschool dit jaar kan plaatsvinden. De aanmeldingsprocedure van leerlingen zal i.v.m. het coronavirus op een andere wijze plaatsvinden.

Ouder(s)/verzorger(s) en scholen kunnen zich via een link digitaal aanmelden voor de Zomerschool. Ouders(s)/verzorger(s) kunnen deze link opvragen bij de leerkracht van hun kind. De Zomerschool Zuidoost wil graag aansluiten bij de inspanningen van scholen en ouder(s)/verzorger(s) om de leerlingen uit groep 6,7 en de nieuwkomersgroep zo goed mogelijk voor te bereiden op groep 7, 8 of de nieuwe groep. Daarom vragen wij de scholen een rol te spelen bij de aanmelding en plaatsing.  De leerkrachten van groep 6, 7 en de nieuwkomersgroep worden gevraagd de aanmeldingsformulieren te delen met de leerlingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen.

Als de ouder(s)/verzorger(s) besluiten hun kind voor de Zomerschool Zuidoost aan te melden, kunnen zij het digitale aanmeldingsformulier invullen. Ouder(s)/verzorger(s) dienen het aanmeldingsformulier vóór maandag 20 april in te vullen.

De leerkracht maakt (samen met de IB-er) een keuze welke leerlingen van de school worden aangemeld voor de Zomerschool. Voor de keuze maakt de leerkracht/IB-er gebruik van de volgende criteria:

 • motivatie kind, ouder/verzorger en motivering leerkracht/IB-er;
 • leerling kan drie weken lang alle dagen aanwezig zijn;
 • leerlingresultaten LVS van de leerling;
 • leerling heeft geen ernstige leerproblemen;
 • leerling heeft geen ernstige gedragsproblemen;
 • omstandigheden die tot voorrang kunnen leiden (zoals thuissituatie).

Het projectteam van de  Zomerschool beoordeelt de aanmeldingen. Bij twijfel/vragen wordt altijd contact opgenomen met de leerkracht/Ib-er van de leerling.

De Zomerschoolfolders en aanmeldingsformulieren worden begin maart verspreid onder alle reguliere basisscholen in Amsterdam Zuidoost.

Vanaf maandag 6 april 2020kunt u uw kind inschrijven voor de Zomerschool.

Let op! 20 april 2020 sluit de inschrijving.

Eind mei berichten wij de school en de ouder(s)/verzorger(s) welke kinderen zijn geplaatst.

 

Doelgroep

Aan de Zomerschool kunnen leerlingen deelnemen die:

 • van groep 7 naar groep 8 gaan
 • van groep 6 naar groep 7 gaan (selectie scholen)
 • de eerste drie weken van de vakantie geen andere plannen hebben
 • zelf willen deelnemen en hiervoor worden ondersteund door hun ouders/verzorgers en hun leerkracht/ib’er
 • vol zelfvertrouwen en goed voorbereid naar groep 7 en 8 willen gaan
 • net dat extra zetje van drie weken extra lessen in de zomervakantie kunnen gebruiken om daarmee misschien wel een iets hoger advies te krijgen voor voortgezet onderwijs
 • ontdekken dat leren leuk kan zijn en dat gevoel meenemen naar groep 7 en 8.

 

Eisen Nieuwkomersgroep

Aan de Zomerschool kunnen leerlingen deelnemen, die:

 • uit één van de Nieuwkomersgroepen in Amsterdam Zuidoost komen
 • minimaal 8 jaar zijn
 • enigszins leesvaardig zijn (minimaal AVI E3 of M4)
 • tijdens de zomervakantie zeer weinig tot niet met de Nederlandse taal in aanraking komen
 • gemotiveerd zijn
 • de eerste drie weken van de vakantie geen andere plannen hebben.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost