Skip to content

Aanpak PO VO

unnamed (7)

Kansengelijkheid

De overgang van het PO naar het VO is een bepalend moment in de schoolloopbaan. Onderzoek laat zien dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten, maar een verschillende achtergrond heel andere onderwijsloopbanen hebben. Bij elke overgang in het onderwijs zijn de uitkomsten voor kinderen met hoger opgeleide ouders gunstiger dan voor kinderen met lager opgeleide ouders, ook als men leerlingen en studenten met dezelfde prestaties vergelijkt.

 

Belangrijk doel van de basisscholen en schoolbesturen in Zuidoost is dat leerlingen zich maximaal ontplooien en goed voorbereid de overstap naar het VO maken. Ter ondersteuning van het bereiken van dit doel starten wij met een aanpak PO naar VO. De voorbereiding en coördinatie van deze aanpak is belegd bij het PPOZO.

Onderdelen van de PO VO aanpak

Onderdelen van de PO VO aanpak richten zich op investeringen om achterstanden gericht op taal en rekenen weg te werken. Daarnaast organiseren wij activiteiten om een positieve gedragsontwikkeling te versterken en studievaardigheden te vergroten. Wij vinden het van belang dat leerlingen weerbaarder en met zelfvertrouwen de overstap maken naar de middelbare school.

De PO VO aanpak bestaat uit 3 lijnen:

  1. Aanbod voor leerlingen in het laatste halfjaar van groep 8 en in het eerste leerjaar van het VO
  2. Kennisuitwisseling en scholing professionals basisscholen en VO scholen
  3. Ouderbetrokkenheid

Bekijk de meest ingezette programma’s voor leerlingen: 

Mentor Blik Vooruit

Voor het uitvoeren van Blik Vooruit zijn we op zoek naar inspirerende mentoren die de leerlingen kunnen begeleiden, motiveren en enthousiasmeren tijdens het programma.

Begeleider Boekenclub

Voor de boekenclub zoeken wij iemand die boeken, taal, lezen, schrijven, woordenschat en spel super leuk vindt.