Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Aanpak PO VO Zuidoost

De overgang van het PO naar het VO is een bepalend moment in de schoolloopbaan. Juist voor jongeren die van huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormt die overgang een risico. Onderzoek laat zien dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten maar een verschillende achtergrond heel andere onderwijsloopbanen hebben. Bij elke overgang in het onderwijs zijn de uitkomsten voor kinderen met hoger opgeleide ouders gunstiger dan voor kinderen met lager opgeleide ouders, ook als men leerlingen en studenten met dezelfde prestaties vergelijkt.

Belangrijk doel van de basisscholen en schoolbesturen in Zuidoost is dat leerlingen zich maximaal ontplooien en goed voorbereid de overstap naar het VO maken. Ter ondersteuning van het bereiken van dit doel starten wij met een aanpak PO naar VO. De voorbereiding en coördinatie van deze aanpak is belegd bij het PPOZO.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost