Skip to content

Aanvraag Arrangementen Zuidoost

De meeste aanvragen bij het adviesloket beginnen met een adviesaanvraag.
Vervolgens kan in overleg met de orthopedagoog gekozen worden voor de aanvraag van een arrangement. 
We onderscheiden schoolarrangementen, individuele arrangementen (ook wel toewijzingsfonds genoemd) en time out plekken op de SBO scholen.
De school vraag deze arrangementen aan. Er is altijd een advies van de orthopedagoog van het adviesloket en dit advies wordt bekrachtigd door de bestuurder, die het definitieve besluit neemt.

De school doet de aanvraag via het systeem Kindkans, dat direct gelinkt kan worden aan het leerlingvolgsysteem van de school, parnassys.
Informatie over hoe de aanvraag gedaan kan worden, lees je via onderstaande buttons.