Skip to content

Spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Lees op deze pagina alles over de achtergrond van Zomerschool Spelenderwijs. Heb je vragen? Neem via onderstaande knop contact op met onze projectleider Dayenne Schurman.

Zomerschool spelenderwijs logo

 

Spel

Albert Einstein benoemde het al eens: “Play is the highest form of research”. Met andere woorden; spelen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ze er heel erg veel van leren. Tijdens het spel wordt de aanleg van nieuwe verbindingen in de hersenen volop gestimuleerd. Het bevordert de emotionele, sociale, motorische, taalkundige en rekenkundige ontwikkeling. Je zou dus kunnen zeggen dat spelen voor kinderen de meest leerzame activiteit is die er bestaat.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

OGO ziet de leerlingen als personen die van jongs af aan kunnen en willen deelnemen aan interessante, gezamenlijke sociaal culturele activiteiten, en daaraan een eigen bijdrage kunnen leveren. Zij worden bij dit type onderwijs op zo’n manier gestuurd (met hulp van de medeleerlingen maar vooral door de leerkracht) dat zij boven hun eigen mogelijkheden van dat moment uitstijgen (wel de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ genoemd). Belangrijk is dat de leerlingen zich door interactie met anderen ontwikkelen. Zo vinden ze een eigen weg om ook dat te kunnen doen wat ze eerst een ander hebben zien doen. Leren dus door te doen! Van samendoen tot zelfstandigheid. Ontwikkelingsgericht Onderwijs haakt in op de belevingswereld van het kind, maar gaat verder dan dat. Het gaat er vooral om dat er een extra betekenis is, een extra waarde voor de leerling, waardoor de leerlingen leergierig worden en waardoor het leren makkelijker wordt. 

Spelenderwijs

Bij het jonge kind vindt dit ‘leren door doen’ zoals hierboven omschreven voor het grootste deel plaats in spel. Jonge kinderen spelen van nature na wat ze zien en horen en leren zo spelenderwijs hoe de wereld in elkaar zit. Dit gegeven wordt bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs gebruikt om kinderen gemotiveerd en nieuwsgierig zoveel mogelijk te laten leren op hun manier. Bij Zomerschool Spelenderwijs krijgen de leerlingen het lesaanbod dan ook zoveel mogelijk via spel aangeboden. Geen werkbladen en zo min mogelijk aan tafel, maar juist zoveel mogelijk spelen in een rijke leeromgeving, die met weinig begeleiding al automatisch uitnodigt tot spelen en leren. 

Het ‘Spiegelbeeldpark’ staat in combinatie met het thema van Spiegelbeeld (zelfbeeld en een positieve mindset) centraal. In het Spiegelbeeldpark kunnen de leerlingen in diverse hoeken diverse rollen spelen. De hoeken zijn uitdagend ingericht en gericht op spelontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende spelfases waarin het kind speelt.

Spiegelbeeld

Burgerschap is een essentieel en verplicht onderdeel in het onderwijs. Vooral de laatste jaren is er veel aandacht voor verschillen in gewoonten en gebruiken in verscheidene culturen. Het kleurrijke prentenboek Spiegelbeeld van Dayenne Schurman – de Bruin en illustrator Christina Rosalia, over de 5-jarige Kelsey, vormt de basis van het lespakket. De thema’s in Spiegelbeeld zijn voor alle kinderen herkenbaar:  vriendschap, onzekerheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

In de pluriforme samenleving van tegenwoordig, willen we niets liever dan onze kinderen bijbrengen dat iedereen uniek is en er mag zijn. Ongeacht je achtergrond, geloof en voorkomen.

Met het lespakket en het prentenboek Spiegelbeeld maken we diversiteit bespreekbaar voor jonge kinderen. Samen met het meisje Kelsey gaan de kinderen op avontuur en leren over zichzelf, maar ook over anderen, de maatschappij en de wereld.

Kelsey woont in de grote stad en heeft veel vrienden uit verschillende culturele milieus om zich heen. Al spelend leert zij over onze diverse samenleving en ontdekt ze verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Kelsey is een vrolijk en stoer meisje en ontwikkelt een realistische, nuchtere kijk op de wereld. Zelfvertrouwen en zelfontplooiing gaan soms gepaard met onzekerheid, maar gelukkig is oma er om al haar vragen te beantwoorden.

Op een dag, als Kelsey met haar oma op stap is, ziet ze haar reflectie in de vijver en wordt ze bewust van haar spiegelbeeld. In eerste instantie is ze er wat onzeker over en vergelijkt ze zichzelf met haar vriendjes en vriendinnetjes. 

In dit boek leert ze te waarderen hoe mooi ze is, hoe prachtig en veelzijdig haar kroeshaar kan zijn en bovenal trots te zijn op zichzelf puur zoals ze is. Positieve gedachten die elk kind empoweren!