Skip to content

Adviesaanvraag

Aanvragen van advies en arrangementen in zuidoost

Het adviesloket kan benaderd worden door scholen en door ouders voor advies; via het adviesloket kunnen verschillende arrangementen worden aangevraagd. We onderscheiden de zogenaamde adviesvragen van scholen aan de orthopedagogen, de schoolarrangementen (ter versterking van de basisondersteuning van de scholen voor groepen leerlingen) en de individuele arrangementen. Daarnaast kan via het adviesloket een aanvraag voor een time out gedaan worden. 

Het adviesloket werkt met het systeem Kindkans (AVG proof en gelinked aan het systeem van de scholen zodat dubbel werk zoveel mogelijk voorkomen wordt). Scholen hebben een eigen account. Natuurlijk kan ook gebeld of gemaild worden naar het adviesloket met vragen, door zowel ouders als scholen. Er kan een afspraak geregeld worden met één van de orthopedagogen en vragen over de procedure of het systeem Kindkans worden beantwoord (ma- do tussen half 9 en half 4)

Hoe vraag je advies bij het adviesloket? 

De start van de adviesvraag kan verschillend zijn.
We onderscheiden; 

 1. Adviesvragen van de school met toestemming van ouders: zie 1
 2. Anonieme adviesvragen van de school: zie 2
 3. Adviesvragen van ouders: zie 3

Adviesvraag met toestemming van ouders

 • School meldt een individuele casus aan via Kindkans, de aanvraag en relevante informatie kunnen rechtstreeks vanuit het eigen leerlingvolgsysteem in Kindkans gezet worden. (Vanuit privacy overwegingen en de wetgeving omtrent privacy is het belangrijk dat alle inhoudelijke communicatie via Kindkans plaatsvindt). De school zorgt dat er toestemming is van ouder(s)/verzorger(s).
 • Via het secretariaat van het Adviesloket kan vervolgens een afspraak tussen de school en de orthopedagoog ingepland worden.
 • De school nodigt alle betrokkenen uit.
 • School levert via Kindkans een complete inhoudelijke aanvraag, liefst met de volgende stukken:
  • De naam, geboortedatum en het groepsverloop van de leerling (op het moment dat je via ParnasSys een leerling aanmeldt in Kindkans, meldt het systeem deze gegevens)
  • actuele informatie uit het leerlingvolgsysteem
  • de hulpvraag van de leerling
  • informatie over de onderwijs
  • ondersteuningsbehoeften relevante gespreksverslagen/notities
  • indien aanwezig onderzoeksverslagen.
 • School zorgt dat inhoudelijke gegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk 48  uur voor het gesprek in Kindkans staan.
 • Orthopedagogen gaan in gesprek. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt, dat kan de school doen, als dat niet wenselijk is zorgt het adviesloket voor de verslaglegging, waarin het advies.(geef dat van tevoren aan bij het afspraken maken)

In de regel wordt het verslag binnen 2 weken opgeslagen in Kindkans. De school kan het verslag delen met ouders. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig.

Anonieme adviesvragen

 • Bij vragen over uitzonderlijke gevallen kan de school zich met een anonieme vraag wenden tot het adviesloket. In één gesprek kan de school dan sparren met de orthopedagoog over de hulpvraag. De school wordt gevraagd om de reden of het doel van de anonieme bespreking te benoemen.
 •  Bij dit gesprek zijn alleen de orthopedagoog en de IB’er aanwezig.
 •  Deze aanmeldingen staan niet in Kindkans want in Kindkans kan alleen geregistreerd worden op naam van een leerling.
 • Bij een vervolg moet een hulpvraag en dossier via Kindkans worden ingediend, waarbij er dus toestemming van de ouders is.
 • Er wordt door het adviesloket geen verslag gemaakt voor de school.

Ouders met adviesvragen

 • Ouders of ketenpartners kunnen ook zelfstandig contact opnemen met het adviesloket. Als het wenselijk is wordt een afspraak met de orthopedagoog ingepland. Alleen als ouders toestemming geven kan deze informatie met de school gedeeld worden.
 • Er wordt (een) gesprek(ken) gevoerd, waarin de orthopedagoog er op gericht zal zijn toestemming van de ouders te krijgen om de school erbij te betrekken.