Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Samenwerkingsprogramma

Professionalisering & deskundigheidsbevordering

 

Wat

Directies, IB’ers en leerkrachten op diverse – onderscheiden – terreinen c.q. aspecten van passend onderwijs zodanig toerusten dat passend onderwijs in het reguliere onderwijs steeds meer gerealiseerd kan worden. De kwaliteit van onderwijs/van leerkrachten staat hierbij voorop c.q. is essentieel. Professionalisering & deskundigheidsbevordering richt zich op kennis, vaardigheden en gedrag. 

Hoe

Er wordt jaarlijks een vraaggericht professionaliseringsprogramma opgesteld en uitgevoerd, waaraan leerkrachten en IB’ers deelnemen. Er zijn workshops en/of events voor leerkrachten, overleggen van IB’ers en 2 keer per jaar zijn er wijkoverleggen waar medewerkers van de scholen en zorgpartners voor uitgenodigd worden, met als doel elkaars werkwijze te kennen, elkaar persoonlijk te kennen en daarmee de samenwerking in de wijk te bevorderen.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost