passend onderwijs

aanvraag SARR

  • Schoolarrangementen worden aangevraagd door het aanvraagformulier schoolarrangementen 2021-2022 in te vullen, dit vormt samen met de offerte in Kindkans de aanvraag
  • Als de aanvraag compleet is vindt inhoudelijke toetsing plaats door de orthopedagoog.
  • Met het advies van de orthopedagoog wordt de aanvraag aan de bestuurder voorgelegd (via Kindkans). De bestuurder fiatteert.
  • Na goedkeuring (in Kindkans) door de bestuurder geeft de school de uitvoerder aan dat de uitvoering kan starten
  • Facturen voor de inzet worden door de uitvoerder aan de school gestuurd en zijn voorzien van het beschikkingsnummer. Uitvoerders kunnen dit zelf vinden in Kindkans, maar de school kan het ook doorgeven
  • De school controleert de factuur (inzet, afspraken, doelen en beschikkingsnummer)
  • Als de factuur akkoord is stuurt de school de factuur in pdf-formaat aan adviesloket@ppozo.nl met het verzoek de factuur te betalen aan de uitvoerder.
  • Het Adviesloket verwerkt de factuur en zorgt, buiten de schoolvakanties, voor betaling binnen 14 dagen.
  • Facturen worden het hele jaar verwerkt, maar aan het einde van het schooljaar is het raadzaam de facturen 3 weken voor de zomervakantie aan te leveren, om betaling vóór het begin van de vakantie te kunnen realiseren.
  • Het arrangement wordt geëvalueerd, dat gebeurt schriftelijk middels een aantal te beantwoorden vragen of in een afspraak. Op verzoek van de school of het adviesloket kan een afspraak ingepland worden..

download formulieren

Aanvraag van Schoolarrangementen (SARR)