Skip to content

Adviesloket


Het Adviesloket biedt ondersteuning aan de basisscholen en ouders/verzorgers bij vragen over (extra) ondersteuning in Zuidoost.
Het Adviesloket wordt bemand door Marilou van Ginkel als orthopedagoog met Monica Codrington als ondersteuner.

 

 

 

Het Adviesloket helpt bij het zoeken naar het meest geëigende hulpaanbod:

Het zichtbaar maken van onderwijsbehoeften van het kind, de ouders/ verzorgers en de school adviserende over het meest passende onderwijsaanbod en de meest passende extra ondersteuning

In haar werk hanteert het Adviesloket de volgende uitgangspunten:

  • Adviesgesprekken over leerlingen worden bij voorkeur met school en ouders gevoerd. Naast school worden ook ouders bij elke stap in een traject betrokken;

  • Er wordt altijd op handelingsgerichte wijze gewerkt;

  • De orthopedagogen zijn erop gericht de deskundigheid van de IB’ers te bevorderen;

  • Als ouders zichzelf melden worden 1 tot maximaal 5 gesprekken gevoerd om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen;

  • Door het adviesloket en scholen wordt gewerkt in het systeem kindkans, dat de privacy van gegevens waarborgt. Scholen doen hun aanmeldingen bij voorkeur via Kindkans.

 


Het adviesloket is per mail bereikbaar via het adres adviesloket@ppozo.nl.
Telefonisch bereikbaar:
Maandag tot en met donderdag van 09.00 – 15.00 uur.

Adviesloket Zuidoost
Krimpertplein 30 a
1104 PH Amsterdam Zuidoost
(020) 600 13 41
adviesloket@ppozo.nl