Skip to content

Blik Vooruit

BLIK_VOORUIT02

Wat is Blik Vooruit?

Blik Vooruit is een programma voor leerlingen uit groep 7 en 8 en is onderdeel van de aanpak PO/VO Zuidoost. Het doel van Blik Vooruit is dat de kinderen zelfverzekerd en voorbereid de overstap naar de middelbare school maken. Het programma wordt uitgevoerd door herkenbare positieve rolmodellen, mentoren die kunnen putten uit hun eigen ervaringen op de basisschool, middelbare school en vervolgkeuzes. Blik Vooruit behandelt drie thema’s; leren over jezelf, leren over jezelf in een groep en leren over de middelbare school. Door coöperatieve werkvormen en leuke educatieve activiteiten worden de kinderen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Thema 1
Leren over jezelf

Wie ben ik?
Wat zijn mijn normen en waarden?
Leren over mindset
● Kom uit je comfortzone
● Wat kan ik doen om zelfstandiger te worden?
● Afsluitende activiteit met een gastdocent.

Eindresultaat


De leerling heeft gewerkt aan het beter leren kennen van zichzelf en het zelfvertrouwen is toegenomen.

 

Thema 2
Leren over de maatschappij

Kennismaken met klasgenoten op het VO
Welke rollen zijn er in een groep en welke rol wil ik in de klas vervullen?
Hoe bouw ik aan een gezonde relatie met leeftijdsgenoten en docenten?
Hoe blijf ik geconcentreerd in de klas?
● Afsluitende activiteit met een gastdocent.

Eindresultaat


De leerling kan verbeterpunten benoemen en uitleggen wat hij/zij gaat doen om al in groep 8 een positievere rol in de klas te vervullen.

 

Thema 3
Leren over de middelbare school

Nadenken over mijn ideale VO school
Het schoolsysteem
Veiligheid op school en hieraan bijdragen
Je gedrag en kleding in verschillende omgevingen
● Leerstijlen
● Leren plannen
● Eindpresentatie 

Eindresultaat

De leerling kan vertellen wat de verschillen zijn tussen de basis en de middelbare school, weet de relevante zaken omtrent schoolse omgangsvormen te benoemen en ontdekt zijn/haar leervoorkeur.

De mentoren

De mentoren hebben een diverse studie- en arbeid achtergrond en zijn wat dat betreft een representatieve weerspiegeling van de maatschappij. Zij hebben niet per se een didactische en pedagogische achtergrond, maar worden hier wel actief in getraind en gecoacht door de coördinator. Het programma wordt uitgevoerd door twee mentoren (±20-35jr) die geselecteerd worden op hun rolmodellen functie en hebben overwegend een migrantenachtergrond en een diverse studie/arbeidsachtergrond.

Het programma

Uitvoer bij u op school
Onder-of-na schooltijd
1x per week
● 1.5uur per les

 

Doelen
Zelfverzekerd en voorbereid starten op de middelbare school

Bewustzijn vergroten
Vertrouwen versterken
● Identiteitsontwikkeling
● Persoonlijke ontwikkeling
● Aanleren van  levensvaardigheden
 (presenteren, comfortzone, mindset)
● Netwerkverbreding
● Stimuleren tot actie
● Voorbereiding op de middelbare school


Wat is er nodig?

– Ruimte (met tafels en stoelen die verplaatst mogen worden)
– Wifi code
– Beamer/digibord (met pc of laptop)
– Vast en makkelijk bereikbaar contactpersoon
– 8 tot 20 kinderen
– Schoolregels 

Coördinator
Vianca Felix
Gfelix@ppozo.nl
Blik Vooruit is ontwikkeld door Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost