Skip to content

Jong Zuidoost voorop in digitale geletterdheid

Vanuit een samenwerking tussen Bomberbot en de Brede School is onlangs het project “Jong Zuidoost voorop in digitale geletterdheid” gelanceerd.
In samenwerking met het stadsdeel, maatschappelijke organisaties en bedrijven gaan Bomberbot en Ppozo samenwerken in een aanpak om de kinderen van Zuidoost een voorsprong te geven op het gebied van digitale geletterdheid.
Het doel is om een hele generatie kinderen digitaal vaardig te krijgen en daarbij het onderwijs te ondersteunen en te ontzorgen. 

In de krokusvakantie gaat bootcamp ‘Game Bouwen’ van start voor 45 leerlingen van  verschillende basisscholen in Zuidoost. Zij gaan 4 dagen lang van 09:00 tot 17:00 uur aan de gang met het bouwen van een eigen game en vergroten gaandeweg hun digitale vaardigheid.

Donderdagmiddag 20 februari vanaf 14:00 uur is er een feestelijke afsluiting met eerst een informatieve bijeenkomst voor ouders over digitale geletterdheid en het belang daarvan voor zichzelf en hun kinderen en daarna presenteren kinderen aan hun ouders de games die ze deze week hebben gebouwd. De bootcamp vindt plaats op de Holendrechtschool.
 
Half maart gaan 5 pilotscholen van start met een vakdocent digitale geletterdheid. Op De Blauwe Lijn, As Soeffah, Mobiel, Holendrechtschool en de Ster krijgen alle groepen 1 tot en met 8 twaalf lessen in coderen, programmeren, informatieverwerking, mediawijsheid en oriëntatie op ambitie en beroepen door een vakdocent vanuit Bomberbot. Daarnaast wordt op elke school een ouderprogramma georganiseerd met verschillende bijeenkomsten over dezelfde thema’s als de kinderen krijgen. 
Het is de bedoeling dat de scholen in 3 rondes, met behulp van een vakdocent de leerlijn digitale geletterdheid in hun curriculum hebben opgenomen.
Als de pilot slaagt gaan we in het nieuwe schooljaar van start met andere scholen.