Skip to content

Brede School

Er zijn in Amsterdam Zuidoost 28 scholen aangesloten bij de Brede School

 

De Brede school in Amsterdam Zuidoost biedt leerlingen een verlengde schooldag of naschoolse activiteiten in alle mogelijke talent- en vormingsgebieden. Hiervoor werken scholen bij voorkeur samen met andere scholen in de buurt. Scholen kiezen een programma dat past bij de behoefte van hun leerlingen en dat aansluit op het onderwijs op de school. Iedere week worden 350 tot 400 verschillende activiteiten georganiseerd, waaraan 4.500 leerlingen meedoen.

 

Brede school Copy

Brede Talent Ontwikkeling

Het aanbod in de Brede School Zuidoost is erop gericht zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk verschillende activiteiten te laten kennismaken. Daarmee krijgen kinderen de kans te ontdekken waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Dit wordt ook wel Brede Talent Ontwikkeling genoemd.

Door de activiteiten op en rond de scholen in de wijk te organiseren zijn alle activiteiten goed bereikbaar en leren kinderen uit één buurt en van verschillende scholen elkaar kennen en met elkaar omgaan.

Organisatie/coördinatie

In Amsterdam Zuidoost werken stadsdeel, schoolbesturen en scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling van brede scholen. Het stadsdeel stelt een budget beschikbaar om de activiteiten uit te kunnen voeren. De organisatie en coördinatie van de activiteiten is in handen van het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost. De scholen bedenken gezamenlijk een programma en stellen ruimten en materialen beschikbaar om het uit te voeren. Op  alle scholen is een coördinator die het programma in goede banen leidt. Deze coördinator is aanspreekpunt voor ouders, kinderen, collega’s en uitvoerders.

website Brede School Zuidoost

Brede School Nieuwtjes