Skip to content

Let op! Deze leergang bestaat uit vier bijeenkomsten. Wanneer je je aanmeld voor de eerste bijeenkomst dien je op alle data beschikbaar te zijn. 

Naam bijeenkomst“Coachen, begeleiden, reflecteren met en support bieden aan (nieuwe) collega’s”
Naam aanbiederWilma van Harten
Datum21 september
12 oktober
2 november
16 november
Tijd14:30 - 17:00 uur
LocatieSchakel
Doelgroep en bouw Deze leergang is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders die te maken hebben met begeleidings-, en observatievragen van collega’s uit de eigen school..
Hetzij vanuit de rol als mentor/praktijk begeleider van studenten en zij instromers.
Hetzij vanuit een collegiaal lesbezoek rondom een specifiek onderwerp.
Basis bijeenkomst of verdiepende bijeenkomstBasis bijeenkomst
BeschrijvingLesgeven in Amsterdam Zuidoost is als spelen in de Champions League. Voldoende collegiale begeleiding, coaching en support is niet alleen zeer welkom, maar ook nodig om (nieuwe) collega’s te behouden voor het onderwijs in onze wijk.
Reflectie op de onderwijspraktijk is hierbij essentieel en vindt in vele vormen plaats. Gedacht kan worden aan het doen van lesbezoeken, lesson study en het coachen en begeleiden van studenten en zij instromers. Door het geven van feedback, wordt de ander aangezet tot leren. Het stellen van vragen zet immers aan tot denken. Alleen- hoe zorg je ervoor dat iemand goed leert terugblikken op het eigen handelen? Hoe laat je iemand nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken?

Tijdens deze leergang worden diverse coachingstechnieken, waaronder enkele voorbeelden van co-teaching en didactisch coachen aangeboden. Je wordt gevraagd deze ook direct toe te passen in de praktijk. Na de herfstvakantie reflecteer je nav eigen beeld- geluidsmateriaal op de kwaliteit van de reflectievragen die jij stelt.