Skip to content
Naam bijeenkomstDe levenskunst van faalangst
Naam aanbiederEurdice Snip - PPOZO
DatumWoensdag 5 oktober
Tijd14:30 -16:00
LocatieAchtsprong
Doelgroep en bouw Leerkrachten, ib-ers en onderwijsassistenten/ondersteuners
Basis bijeenkomst of verdiepende bijeenkomstVerdiepende bijeenkomst
BeschrijvingZonder medewerking van de leraren en de mentoren is het onmogelijk het gedrag van een faalangstige leerling wezenlijk te veranderen. Het allerbelangrijkste aandachtsveld in het omgaan met faalangst is de leersituatie. In de les kun je faalangst voorkomen en in belangrijke mate als die er dan toch is, effectief begeleiden.

Vragen die tijdens deze bijeenkomst centraal staan zijn:
1. Welke activiteiten kan ik in mijn les integreren om bij te dragen aan een positief zelfbeeld van alle leerlingen?
2. Hoe kan ik faalangstige leerlingen in de klas begeleiden?
3. Welke vragen kan ik stellen om de leerling te helpen in het omzetten van irrationele gedachten naar rationele gedachten?