Skip to content
1575063721151
Logo-PPOZO-volledig-1

Bij inschrijving ga ik akkoord met het onderstaande:

–> Ik ben aanwezig bij alle bijeenkomsten
–> Ik zal op tijd aanwezig zijn
–> Ik zal achteraf het evaluatieformulier invullen
–> Ik breng mijn leidinggevende op de hoogte van deze inschrijving


 

Naam bijeenkomstEn dan die ouders!

Naam aanbiederDachar Wills (Dapowerkt) en Marilou van Ginkel (Adviesloket Zuidoost PPOZO)

Locatie Prof. Dr. I.C. van Houteschool
Data11 Oktober
11 November
24 Januari
17 Maart
Doelgroep en bouwIedereen die wel eens gesprekken voert met ouders van leerlingen van de school.
Basisbijeenkomst of verdiepende bijeenkomstBasisbijeenkomst
Beschrijving 10-minutengesprekken, kennismakingsgesprekken, telefoontjes, gesprekken aan de deur. Alle kinderen op school brengen ouders mee en dat is heel fijn. Ouders zijn de experts met betrekking tot hun kind en hebben ook vaak een sterke band met hun kind. Dit maakt dat sommige gesprekken ook soms heel lastig kunnen verlopen. Ouders ervaren een situatie op school soms op een andere manier dan hoe school dit ervaart. Wat doe je in zo een situatie? En hoe zou je kunnen reageren? En nog belangrijker hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je dit voorkomt?

Bij deze leergang gaan wij aan de slag met ouders en oudergesprekken. Hoe je deze gesprekken voert en hoe je dit op een constructieve manier doet. We gaan ook met elkaar in gesprek hoe je omgaat met de verschillende emoties en hoe je daar het beste op kan reageren. We gaan dit ook met elkaar oefenen met een acteur. (Je mag hier aan meedoen, doet hoeft niet, je mag ook kijken)