Skip to content

Herkennen van taalontwikkelings stoornissen

Aangeboden door: Hélène Floris (GGD)

In Nederland heeft 5% tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat is per schoolklasgemiddeld 2 leerlingen! Een TOS kan zowel bij eentalige als meertalige kinderen voorkomen. Als een kind zijn of haar moedertaal moeilijk leert, ondanks een rijk taalaanbod, is er mogelijk sprake van een TOS. Na deze training weet u hoe de (meertalige) spraaktaalontwikkeling van een kind verloopt en wat de signalen zijn voor een TOS. Daarnaast is er sprake van een TOA indien het kind een taalachterstand heeft, b.v. door onderstimulatie. In deze training krijgt u k ennis van TOS/TOA-problematiek en de mogelijke interventies voor het begeleiden van leerlingen met meertaligheid en/of TOA. n het najaar van 2018 hebben wij in Zuidoost een wijkoverleg gehad met als thema TOS/TOA. Als follow up nu deze workshops waarin het herkennen van TOS TOA problematiek centraal staat. Het gaat om 2 bijeenkomsten. Bij veel aanmeldingen kunnen deze workshops zowel in het najaar als in het voorjaar gegeven worden.

 

Inhoud en leerdoelen:

● Kennisname van de (meertalige) spraaktaalontwikkeling bij kinderen
● Het kunnen onderscheiden van de begrippen TOS en TOA
● Het kunnen herkennen van opvallendheden in de spraaktaalontwikkeling van leerlingen
● Het opstellen en bespreken van een casusbeschrijving van een leerling en presenteren in de groep
● Het kunnen doorverwijzen van kinderen met spraak-taalproblemen naar de preventieve logopedist
● Het kunnen aanmelden van leerlingen met een TOA (niet logopedisch geïndiceerd) voor een taalgroepje