Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

unnamed (14)
Naam bijeenkomstHoe vul jij het schatkistje van een kind die het mogelijk moeilijk heeft en ben je van onschatbare waarden!
Naam aanbiederDessaur Trainingen
Locatieaula Nellestein
Datum15 Oktober
Doelgroep en bouwIedereen is aanwezig hieraan deel te nemen werkzaam voor de scholen
Basisbijeenkomst of verdiepende bijeenkomstBasisbijeenkomst
Beschrijving Wanneer meer professionals binnen jullie stichting weten hoe zij verschil kunnen maken in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling zal er mogelijk sneller gesignaleerd en om ondersteuning gevraagd worden wanneer nodig, waardoor zorgvuldiger gehandeld kan worden met alle positieve gevolgen voor de kinderen die dagelijks op jullie school zijn.

Deze interactieve studiedag betreft een eerste kennismaking met de thematiek van kindermishandeling en huiselijk geweld, waarin we o.a. focussen op stap 0 van de meldcode: de bereidwilligheid te signaleren en stap 1: het signaleren. We gaan doelgericht, interactief en praktisch aan de slag.

Een belangrijk onderdeel van deze training is het thema handelingsverlegenheid, gegroeid vanuit de eigen normen, waarden, socialisatie, cultuur en de daardoor ontwikkelde weerstanden. Veel professionals zijn handelingsverlegen en voelen weerstanden als het gaat om het thema kindermishandeling, de mogelijk (ingewikkelde) gesprekken, consultaties hierover en besluiten die daarop kunnen volgen. En wanneer deze gesprekken niet (of onzorgvuldig) worden gevoerd, doet dat niet alleen het kind te kort, ook jij blijft rondlopen met zorgen en twijfels. Dat kan behoorlijk stressvol zijn, met alle gevolgen van dien. Medewerkers die ‘handelingszeker’ zijn hebben de kennis en het zelfvertrouwen om dat (moeilijke) gesprek wél aan te gaan en de juiste besluiten te nemen in het belang van een kind.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost