Skip to content

Aanvraag van Individuele Arrangementen (Toewijzingsfonds)

Aanvraag van Individuele Arrangementen (Toewijzingsfonds)

 • Een adviesaanvraag kan ertoe leiden dat de orthopedagoog (na overleg met ouders/ school evt partners) een arrangement adviseert.
 • De school maakt dan in Kindkans een arrangements aanvraag aan.
 • School levert via Kindkans een complete inhoudelijke aanvraag aan, met een offerte. Via ParnasSys kunnen de meeste stukken in Kinskand geladen worden.

 School levert:

  • De naam, geboortedatum en het groepsverloop van de leerling (op het moment dat je via ParnasSys een leerling aanmeldt in Kindkans, meldt het systeem deze gegevens)
  • actuele informatie uit het leerlingvolgsysteem
  • de hulpvraag van de leerling
  • informatie over de onderwijs-ondersteuningsbehoeften relevante gespreksverslagen/notities
  • indien aanwezig onderzoeksverslagen.
  • de offerte voor het aanbod.
 • Als de aanvraag compleet is vindt inhoudelijke toetsing plaats door de orthopedagoog. De orthopedagoog geeft een inhoudelijk advies betreffende de aanvraag in Kindkans.
 • Met het advies van de orthopedagoog wordt de aanvraag aan de bestuurder voorgelegd (via Kindkans). De bestuurder fiatteert.
 • Facturen voor de inzet worden door de uitvoerder aan de school gestuurd en zijn voorzien van het beschikkingsnummer. Uitvoerders kunnen dit zelf vinden in Kindkans, maar de school kan het ook doorgeven.
 • De school controleert de factuur (inzet, afspraken, doelen en beschikkingsnummer).
 • Als de factuur akkoord is stuurt de school de factuur in pdf-formaat aan adviesloket@ppozo.nl met het verzoek de factuur te betalen aan de uitvoerder.
 • Het Adviesloket verwerkt de factuur en zorgt, buiten de schoolvakanties, voor betaling binnen 14 dagen.
 •  Facturen worden het hele jaar verwerkt, maar aan het einde van het schooljaar is het raadzaam de facturen 3 weken voor de zomervakantie aan te leveren, om betaling vóór het begin van de vakantie te kunnen realiseren.

Download hieronder het toestemmingsformulier 

Downloaden (DOC, 12KB)