Skip to content
Zonova
Naam bijeenkomstInspiratiebijeenkomst: Minds-on, de Taal van Wetenschap en Techniek
Naam aanbiederTom van Eijck, Leerteamcoördinator W&T Zonova
Datum20 November 2023
Tijd15:30 - 17:00
Doelgroep en bouw Directies/IB/leerkrachten/onderwijsassistenten
Basisbijeenkomst of verdiepende bijeenkomst
Basisbijeenkomst
BeschrijvingBij natuur en techniek leren kinderen heen-en-weer denken tussen de wereld van de dingen en de wereld van de ideeën. Hiervoor is een nieuwe onderwijsmethode ontwikkeld met interactieve diagrammen: Minds-on. Deze is uitgebreid getest in de praktijk; in de periode ’20-’22 namen in totaal ruim 500 groep 7/8-leerlingen en hun leerkrachten deel aan het project, waarvan ruim de helft uit Zuidoost.

Leerlingen blijken de aangeboden inzichten beter aan te leren en leerkrachten worden beter ondersteund bij het geven van W&T‐onderwijs. Ook helpen de lessen bij het leren redeneren over natuurwetenschappelijke verschijnselen. Daarom richt Minds-on zich in het vervolg op de ontwikkeling van taalvaardigheden bij W&T.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst zul je zelf ervaren hoe de interactieve diagrammen helpen bij het aanleren van de Taal van W&T. Minds-On is een project van het Lectoraat Didactiek van de Bètavakken van de HvA.