Skip to content
Zonova
Naam bijeenkomstIntervisie gedrag
Naam aanbiederDesiree Middelkoop, Adviesteam Zonova
DatumMaandag 16 januari
Tijd15:15/15:30-17:00
Doelgroep en bouw Leerkrachten en intern begeleiders
Basisbijeenkomst of verdiepende bijeenkomst
Verdiepende bijeenkomst
BeschrijvingIntervisie is een georganiseerd gesprek tussen vakgenoten en professionals. Het onderwerp van gesprek is een ingebrachte casus over het werk, vergezeld door een intervisievraag. Het is een korte beschrijving van een situatie waarin de casusinbrenger zelf een actieve rol heeft en die hij ervaart als een puzzel. Met de intervisievraag wordt bepaald wat de inbrenger wil onderzoeken. Het doel van de bijeenkomst is om (in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen.

Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen oplossingen of adviezen worden gegeven, maar dat de deelnemers vragen stellen die helpen bij het onderzoeken van de casus.

Loop jij vast met die ene leerling of heb je geen antwoord op het gedrag van een leerling, dan is deze workshop uitermate geschikt om aan deel te nemen. Samen met collega’s en onder leiding van een expert van het Adviesteam Zonova kun je een casus inbrengen en wellicht tot heldere inzichten komen om de volgende dag direct weer vol goede moed mee aan de slag te gaan.