Skip to content

Extra Leergang 22-23 “Inclusief onderwijs”
te volgen in de periode april-juni 2023

Het is gelukt om voor dit schooljaar 10 plekken te reserveren voor de 7-weekse leergang
“inclusief onderwijs” van Fawaka Onderwijs. De leergang richt zich op expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ en wordt aangeboden voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam.

Leer in 7 sessies structurele uitsluiting te herkennen en daar proactief op te handelen in je eigen onderwijspraktijk

De 7-weekse leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ wordt aangeboden voor leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Racisme, privilege en discriminatie zijn termen die de laatste jaren steeds vaker gebruikt worden in maatschappelijke discussies in Nederland. Discussies gaan dan vaak over kansenongelijkheid, ook in het onderwijs. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk precies? Wat zijn de achtergronden ervan? En wat hebben ze met onszelf te maken?

In de 7-delige leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme en discriminatie’ zoeken wij antwoorden op deze vragen. Daarbij gaan we, aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme en andere structurele uitsluiting kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en daar proactief op kan handelen.

De leergang is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met scholing rondom deze thematiek.

Inhoud van de leergang

Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme en overige structurele uitsluitingsmechanismen binnen de onderwijspraktijk betekenen. De verdieping gebeurt door literatuur te bestuderen over onder andere racisme en discriminatie en met elkaar in gesprek te gaan hierover vanuit een gedeeld theoretisch kader. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip racisme, met speciale aandacht naar verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de rol van privilege in de maatschappij. Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct.

Deelnemers ontvangen na afronding van de leergang een certificaat voor deelname.

Deelnemers hebben voorafgaand aan elke bijeenkomst circa 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie. Deelnemers ontvangen een studiehandleiding waarin staat beschreven welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Praktische informatie

De leergang is vanaf begin april 2023 te volgen op 7 dinsdagen of op 7 donderdagen. U kunt zich voor één van deze twee groepen inschrijven (de dinsdag-groep, of de donderdag-groep).

De leergang op dinsdagen zal 7 keer plaatsvinden van 16:00 tot 18:00 op de data 4 april 2023, 18 april 2023, 9 mei 2023, 23 mei 2023, 6 juni 2023, 20 juni 2023, 4 juli 2023.

De leergang op donderdagen zal 7 keer plaatsvinden van 16:00 tot 18:00 op de data 6 april 2023, 20 april 2023, 11 mei 2023, 25 mei 2023, 8 juni 2023, 22 juni 2023, 6 juli 2023.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst heeft u 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie, u ontvangt een studiehandleiding waarin u ziet welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.