Skip to content

Leerlab

Leerlab

Wat is Leerlab?

In een Leerlab krijgt een groep van gemiddeld 15 leerlingen (groep 4 t/m 8) na schooltijd ondersteuning op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden.

Leerlab wordt georganiseerd op de eigen school of op een school in de buurt.

De leerlingen gaan voor iedere module (taal, rekenen, begrijpend lezen of studievaardigheden) tien weken lang twee keer in de week  naar Leerlab. De eerste les van de week is een instructieles. In de tweede les gaan zij aan de slag met de verwerking van de stof. De lessen voldoen volledig aan de KBA-normen qua inhoud, instructie en didactiek en sluiten nauw aan bij de reguliere lesstof. 

Leerkrachten van de eigen of de nabijgelegen school verzorgen de lessen. Het Projectenbureau zorgt ervoor dat deze leerkrachten worden geschoold voor het uitvoeren van de Leerlab-programma.

Leerlab is onderdeel van het naschoolse activiteitenaanbod van de Brede School Zuidoost. De lessen worden dan ook gegeven binnen de structuur van de Brede School, in drie blokken van 10 weken. 

Leerlab Extra

Leerlab Extra is bedoeld voor de zogenaamde high potentials. Dat zijn leerlingen van groep 7 en 8 die (in potentie) havo of vwo aankunnen, maar daarvoor nog wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. De leerlingen van groep 7 volgen Leerlab Extra als aanvullende voorbereiding op de Cito Entreetoets, de leerlingen van groep 8 voor de Cito-toets. Voor Leerlab Extra wordt gebruikgemaakt van de boekjes Taal en Rekenen van Noordhoff Basics, met een aanvullende PowerPoint-presentatie en handleiding.

Op dit moment zijn er 42 Leerlabs (inclusief Leerlab Extra), voor leerlingen van diverse scholen. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn heel enthousiast over het aanbod en de resultaten.

Deze scholen doen al mee aan Leerlab:

 • 16e Montessori
 • Achtsprong
 • As-Soeffah
 • Bijlmerdrie
 • De Blauwe Lijn
 • De Brink
 • Crescendo
 • Holendrechtschool 
 • Knotwilg
 • Nellestein
 • Onze Wereld
 • Polsstok
 • Rozemarn
 • Samenspel
 • Shri Laksmi
 • Ster
 • Wereldwijs

 

Doet uw school nog niet mee aan Leerlab?

Neem voor meer informatie over inhoud en uitvoering contact op met:

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

T (020) 600 13 41

Aanmelden leerlingen

Aanmelden voor Leerlab verloopt via de eigen school. Een kind dat deel wil nemen aan Leerlab (al of niet op advies van leerkracht of intern begeleider) kan een aanmeldingsformulier vragen bij zijn of haar leerkracht of de interne coördinator van de Brede School-activiteiten. Deelname aan Leerlab is gratis.

Meer op de website: www.leerlabzuidoost.nl
Volg ons op Twitter: @Leerlab