Skip to content
download (21)
Naam bijeenkomstMaak kennis met het Bindelmeer College (Aanpak PO VO)
Naam aanbiederBindelmeer College i.s.m. de overige VO scholen in Zuidoost
DatumVrijdag 16 juni
Tijd15:15/15:30-17:00
Doelgroep en bouw Ib-ers, leerkrachten groep 7/8, onderwijsassistenten/ondersteuners
Basisbijeenkomst of verdiepende bijeenkomst
Basisbijeenkomst
BeschrijvingMaak op deze middag persoonlijk kennis met het Bindelmeer College, wordt geïnformeerd over de recente ontwikkelingen binnen de school en de wijze waarop zij 1e klassers begeleiden en ondersteunen.
Bovendien deelt het Bindelmeer College het podium met de zorgcoördinatoren van de overige VO scholen in Amsterdam Zuidoost. Samen geven zij in het tweede deel van de middag uitvoering aan het thema: 'waar vallen 1e klas leerlingen op uit en waar liggen de successen?’.
Wij streven naar een interactieve bijeenkomst.