Skip to content
frog.jump

Bij inschrijving ga ik akkoord met het onderstaande:

–> Ik ben aanwezig bij alle bijeenkomsten
–> Ik zal op tijd aanwezig zijn
–> Ik zal achteraf het evaluatieformulier invullen
–> Ik breng mijn leidinggevende op de hoogte van deze inschrijving


 

Naam bijeenkomstMet sprongen vooruit- groep 1/2
Naam aanbiederJulie Menne Instituut
LocatieDe Brink
Data12 oktober 21
11 november
27 januari
8 maart
Doelgroep en bouwLeerkrachten, onderwijsassistenten, ib-ers groep 1/2
Basisbijeenkomst of verdiepende bijeenkomstBasisbijeenkomst
Beschrijving Met Sprongen Vooruit groep 1&2 beslaat de hele rekenleerlijn voor kleuters. In het Rekenspellenboek wat u bij de basiscursus krijgt, staan meer dan 150 activiteiten beschreven die u met kleuters kunt doen en bij de vervolgcursus nog eens 50.
De basiscursus behandelt de rekenleerlijn voor kleuters in ruim honderdvijftig activiteiten op de drie rekendomeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde.

Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten waarmee kleuters de telrij leren opzeggen, werken met telbare hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en getalsymbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan hoeveelheden. Bij meten horen activiteiten waarbij ordenen, vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht, tijd en oppervlakte aan bod komen. Bij meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met vormen en figuren tot doel hebben.

De basiscursus is gevalideerd door registerleraar.nl met 40 RU onder activiteitsnummer: LiOaKaavCp
U kunt zich alleen inschrijven voor de vervolgcursus als u de basiscursus gevolgd heeft.