Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samenwerking schoolbesturen
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er vanaf nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. In Amsterdam Zuidoost werken de basisscholen al jaren intensief samen. Ook als het gaat om passend onderwijs. Als eerste in Amsterdam sloten de schoolbesturen in Zuidoost op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. Dit convenant is inmiddels verlengd tot en met schooljaar 2019/2020.

Basisscholen in Zuidoost
In Zuidoost wordt door de schoolbesturen samengewerkt om passend onderwijs vorm te geven. 
Alle samenwerkende schoolbesturen en basisscholen in Amsterdam Zuidoost op een rijtje.

Adviesloket
Het Adviesloket is een onafhankelijk adviesloket voor scholen en ouders in Zuidoost. 
Het biedt ondersteuning bij complexe kindgerelateerde zorg- en verwijzingstrajecten.

 

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost