Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Samenwerking schoolbesturen
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er vanaf nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. In Amsterdam Zuidoost werken de basisscholen al jaren intensief samen. Ook als het gaat om passend onderwijs. Als eerste in Amsterdam sloten de schoolbesturen in Zuidoost op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. Dit convenant is inmiddels verlengd tot en met schooljaar 2019/2020.


Expertise Netwerk Amsterdam Zuidoost (ENZO)

De samenwerking tussen de basisscholen heeft geleid tot de opzet van een gezamenlijk expertisenetwerk: Expertise Netwerk Amsterdam Zuidoost (ENZO). Binnen dit expertisecentrum worden veel activiteiten, die verband houden met Passend Onderwijs, voorbereid en uitgevoerd.
Lees meer


Basisscholen in Zuidoost
Alle samenwerkende schoolbesturen en basisscholen in Amsterdam Zuidoost op een rijtje.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost