Skip to content

Professionalisering 

Dit aanbod wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Zuidoost is een interessant stadsdeel om te werken  

Dit is onlosmakelijk verbonden met aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling. Werken in Zuidoost draagt bij aan het ontwikkelen van sterk meesterschap.  ZONOVA ACADEMIE is een intensieve samenwerking met het projectenbureau (PPOZOaangegaan en samen verzorgen we voor schooljaar 21-22 het professionaliseringsaanbod, 2 wijkoverleggen en diverse leergangen.

We willen voorzien in voldoende overkoepelend aanbod t.a.v. werken in een grootstedelijke context. Het aanbod mag bijdragen aan het vergroten van kennis, vaardigheden en bewustwording van medewerkers. Tevens beogen we bij te dragen aan het versterken van de samenwerkingsrelatie met de wijk. 

Voor meer informatie over de ZonovAcademie of PPOZO kan je contact opnemen met Marit van Gaalen via  m.vangaalen@zonova.nl
of Monica  Codrington via adviesloket@ppozo.nl

Professionaliseringsagenda 21/22 

‘SCHOOLJAAR 2021/2022 STAAT IN HET TEKEN VAN ZUIDOOST VERBINDT

 

Twee Zuidoostweken:

Schooljaar 2021-2022 organiseren we in oktober en in maart een Zuidoostweek.  Deze weken staan in het teken van “Zuidoost verbindt”. Iedere dag wordt aanbod verzorgd voor alle professionals in Zuidoost. Dit aanbod bestaat uit onder andere;
lezingen, ,masterclasses, workshops, rondleidingen, en inspiratiesessies en wordt verzorgd door experts uit het veld. Door leerteamcoördinatoren, directies, intern begeleiders, partners uit het samenwerkingsverband en de kennisinstellingen waaronder IPABO, HvA, UPvA, en het Kohnstamminstituut. Ook worden er sprekers en trainers uitgenodigd die kennis en ervaring hebben met het lesgeven in een grootstedelijke context. 

De pagina met het aanbod van oktober zal in september worden gelanceerd. 

Leergangen:

Schooljaar 2021-2022 worden de volgende leergangen aangeboden:

  • Met woorden in de weer
  • Pedagogisch Tact
  • Met sprongen vooruit groep ½ en groep 3/4
  • Executieve functies (basis en verdiepend) 
  • Gedrag, voorbij etiketten
  • Woordenschat vergroten
  • Traumasensitief onderwijs 
  • En dan die ouders

Zuidoost is een interessant stadsdeel om te werken.  

Dit is onlosmakelijk verbonden met aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling. 
Werken in Zuidoost draagt bij aan het ontwikkelen van sterk meesterschap. Na de oprichting van ZONOVA is er gekozen om de samenwerking tussen de Zonovacademie en het projectenbureau (PPOZOte intensiveren 
Samen willen we voorzien in voldoende overkoepelend aanbod tav werken in een grootstedelijke context. Het aanbod mag bijdragen aan het vergroten kennis, vaardigheden en bewustwording van medewerkers. Tevens beogen we bij te dragen aan het versterken van de samenwerkingsrelatie met de wijk. 


Drie professionaliseringsweken per jaar 

Schooljaar 2020-2021 bieden we 3 keer per jaar een professionaliseringsweek aan. Dagelijks vindt er aanbod plaats waar medewerkers zich voorkunnen inschrijven. Dit professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door experts uit het veld. Dit zijn o.a. leerteam coördinatoren, directies, intern begeleiders, partners uit het samenwerkingsverband en de kennisinstellingen waaronder IPABO, HvAUPvA, en het Kohnstamminstituut. Ook worden er sprekers en trainers uitgenodigd die kennis en ervaring hebben met het lesgeven in een grootstedelijke context.