Skip to content

Programma Zomerschool

De Zomerschool Zuidoost is niet alleen leerzaam, maar ook leuk!

Tijdens de Zomerschool wordt de kinderen een afwisselend leerprogramma aangeboden. Dit jaar staat het thema burgerschap centraal. In de ochtend krijgen zij les in rekenen, taal en begrijpend lezen. In de middag worden er binnen het thema burgerschap leerzame, leuke en uitdagende activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn gelinkt aan thema’s als debatteren, filosoferen, identiteit en diversiteit, schoolomgeving:wijk en samenleving, kinder- en mensenrechten, basiswaarden en democratische rechtsstaat. De lessen worden gegeven door ervaren en bevoegde leerkrachten, die daarbij worden ondersteund door onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers.
Programma

Wij vinden het van belang dat leerlingen ontdekken dat samenwerken, samen leren en het vergaren van kennis ook leuk en uitdagend kan zijn. Hier maakt de Zomerschool echt een verschil in door de in de ochtend opgedane kennis in de middag toe te passen en/of te ervaren. Hierdoor weten de leerlingen waarom en waarvoor ze leren en wordt leren zinvol in de ogen van de leerling.

Een tipje van de sluier…

De volgende activiteiten worden aangeboden

  • Dans, sport, muziek, toneel, programmeren
  • In debat met stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing
  • Bezoek Tropenmuseum: tentoonstelling ‘Sabi Suriname’
  • Duurzaam eten: groentesoep koken
  • Op de fiets door Zuidoost: puzzeltocht
  • Leerlingenraad Zomerschool: de kinderen mogen meedenken en meepraten over de organisatie van de Zomerschool.
  • En nog veel meer..