Passend onderwijs Zuidoost

Organisatie en uitvoering

.
Passend onderwijs: wat is er veranderd?

In 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Schoolbesturen in Zuidoost trekken hierin gezamenlijk op. Als eerste in Amsterdam sloten zij op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs.
Wilt u weten wat er is veranderd voor kinderen, scholen én ouders/verzorgers? Wij maakten er deze film over.

 

Zie voor meer informatie ook de landelijke website Passend Onderwijs en onze eigen website over passend onderwijs in  Amsterdam Zuidoost.