Professionalisering

Organisatie/co÷rdinatie

.
Het Projectenbureau verzorgt de uitvoering van het professionaliseringsprogramma voor leerkrachten, intern begeleiders, ic-coördinatoren en directies. Het programma sluit aan op de vaardigheden die passend onderwijs van onderwijsprofessionals vraagt. Zie voor ons huidige professionaliseringsprogramma  www.passendonderwijszuidoost.nl