Vacature Orthopedagoog/schoolpedagoog/psycholoog

Adviesloket Zuidoost

Per 28 oktober 2019 t/m 3 juli 2020, 8 - 12 uur per week

Het Adviesloket is een onafhankelijk loket voor basisscholen en ouders in Amsterdam Zuidoost. Het biedt

ondersteuning bij complexe leerling gerelateerde onderwijsvragen en fungeert als ‘spin in het web’ van

de (extra) ondersteuning in Zuidoost. De onderwijsbehoefte van de leerling staat daarbij centraal.

Het Adviesloket wordt gerund door een secretaris en een orthopedagoog en is ondergebracht bij het

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), de uitvoeringsorganisatie van de

samenwerkende schoolbesturen PO in Zuidoost.

Vanwege het vertrek van 1 van de 2 orthopedagogen bij het Adviesloket zijn wij op zoek naar een

orthopedagoog/schoolpedagoog/psycholoog voor 8 - 12 uur per week.

Inhoud van de functie

De orthopedagoog/schoolpedagoog/psycholoog van het Adviesloket speelt een centrale rol in de

advisering en realisatie van passend onderwijsaanbod en ondersteuningstrajecten ten behoeve van

kinderen. In gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers van de school, ouders en andere relevante

betrokkenen wordt de hulpvraag verduidelijkt, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart

gebracht om vervolgens een passend onderwijsaanbod te formuleren. Om dit onderwijsaanbod binnen

de reguliere basisscholen te realiseren kan de orthopedagoog/psycholoog indien nodig verschillende

vormen van ondersteuning binnen de reguliere basisscholen adviseren. Zo kunnen er

begeleidingstrajecten door gedrags, taalontwikkelings of (Z)MLK- specialisten ingezet worden evenals

arrangementen extra ondersteuning. De effecten van deze inzet worden gevolgd door het Adviesloket.

De orthopedagoog/schoolpedagoog/psycholoog werkt binnen het adviesloket nauw samen met de

orthopedagoog, de secretaris en de projectassistent.

Functie eisen/jouw profiel

 • Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie.
 • Lesgevende ervaring strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare kennis van het primair onderwijs, de ondersteuningsstructuur van de school en (effectief) handelingsrepertoire van leerkrachten.
 • Op de hoogte van passend onderwijs, bij voorkeur binnen de Amsterdamse context.
 • Kennis van psychodiagnostiek en onderzoeksresultaten kunnen vertalen naar het onderwijsaanbod.
 •  Kennis van en ervaring met handelingsgericht werken.
 • Kennis van de jeugdhulpverlening, de zorgstructuur in de wijk en de sociale kaart.
 • Analytisch denkvermogen: relatie kunnen leggen tussen schoolfactoren, kindfactoren en gezins-/omgevingsfactoren.
 • Stevige persoonlijkheid: daadkrachtig en oplossingsgericht.
 • Communicatief en contactueel sterk: bekwaam in doelgerichte gespreksvoering en om kunnen gaan met weerstand.
 •  Een zelfstandige en flexibele werkhouding.
 • Bekend met context en affiniteit met Zuidoost.

Taken

 • Advisering en ondersteuning van de basisscholen bij het arrangeren.
 • Beoordelen van aanvragen voor individuele en groepsarrangementen extra ondersteuning.
 • Adviseren van ouders/ verzorgers die vragen hebben over het onderwijs (en ondersteuning) voor hun kind.
 • Adviseren ten aanzien van plaatsing in de time-out voorziening (TOV).
 • Bemiddelen bij vertrouwenskwesties tussen school en ouders.

Reageren? Mail uw motivatiebrief en CV uiterlijk 24 september naar Nathalie Bremer, directeur

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, nbremer@ppozo.nl

Meer informatie? Neem contact op met Nathalie Bremer, 020-6001341 of 06-50234829