Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Reken-wiskundetaal gericht ondersteunen

Aangeboden door: Ronald Keijzer, Hogeschool iPabo

 

Een aspect van het leren van rekenen-wiskunde, is het leren van de reken-wiskundetaal. In deze interactieve lezing ga ik in op aspecten van de reken-wiskundetaal en laat ik zien hoe je als leraar de ontwikkeling van deze taal gericht kunt ondersteunen. Voor kinderen is de reken-wiskundetaal een tweede taal die ze als het ware bouwen op de eerste taal. Dat verklaart waarom kinderen waarvan Nederlands niet de moedertaal is moeite hebben met de reken-wiskundetaal en meer algemeen moeite hebben met rekenen-wiskunde. Ik presenteer tijdens de lezing een stappenplan dat kan helpen om iedere reken-wiskundeles talig te doordenken.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost