Skip to content

Talentacademie

talentaclogo

 

Wat is de Talentacademie?
De Talentacademie Zuidoost is een naschools programma voor leerlingen uit groep 7 en 8 en is onderdeel van de aanpak PO/VO Zuidoost.
Doel van de Talentacademie is dat de kinderen zelfverzekerd en voorbereid de overstap naar de middelbaar school maken. Het programma wordt uitgevoerd door herkenbare positieve rolmodellen, mentoren die kunnen putten uit hun eigen ervaringen op de basisschool, middelbare school en
vervolgkeuzes. De Talentacademie behandeld drie thema’s die allen afgesloten worden met een eindpresentatie aan ouders, leerkrachten en overige genodigden. Het programma is ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke bevindingen die effectief zijn bewezen. En is gevuld met leuke educatieve activiteiten die de kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.

Thema 1
Leren over jezelf
● Leren over
persoonlijkheid
● Leren over een
groeimindset
● Nadenken over je
dromen en doelen

Workshops

● Presenteren door presentatoren
● Weerbaarheid door verdediging-sporters

Thema 2
Leren over de maatschappij
● Niet-westerse
Wereldgeschiedenis
● Migratieachtergronden
● Geschiedenis van de Bijlmer
● Vooroordelen, discriminaties
en stereotypen

Workshop en activiteit

● Je familieverhaal uitschrijven
● Een anti-discriminatie les voorbereiden

Thema 3
Leren over de middelbare school


● Leerstijlen
● Schoolloopbaan
● Leren plannen
● Het schoolsysteem

Activiteiten
● Een middelbare school bezoeken
● Een interessant beroep (gastspreker) uitnodigen

De mentoren
De mentoren hebben een diverse studie- en arbeid achtergrond en zijn wat dat betreft een representatieve weerspiegeling van de maatschappij.
Zij hebben niet per se een didactische en pedagogische achtergrond maar worden hier wel actief in getraind en gecoacht door de coördinator. Het programma wordt uitgevoerd door twee mentoren (±20-35jr) die geselecteerd worden op hun rolmodellen functie en hebben overwegend een migrantenachtergrond en een diverse studie/arbeidsachtergronden.

Het programma
● Naschoolse activiteit van 1 keer per week 1 uur, 1,5 uur of 2 uur.
Dit is afhankelijk van de dag en de schooltijden.
● Het is onderdeel van de brede school
● Ieder brede school blok een ander thema
○ Leren over jezelf
○ Leren over de maatschappij
○ Leren over de middelbare school

Doelen
Zelfverzekerd en voorbereid starten op de middelbare school

● Identiteitsontwikkeling
● Persoonlijke ontwikkeling
● Aanleren van essentiële levensvaardigheden
(debatteren, presenteren, mindset)
● Extra effectieve leertijd aanbieden
● Opdoen van succeservaringen
● Netwerkverbreding
● Voorbereiding op de middelbare school


Wat is er nodig?

– Ruimte (met tafels en stoelen die verplaatst mogen worden)
– Wifi code
– Beamer/digibord (met pc of laptop)
– Vast en makkelijk bereikbaar contactpersoon
– 10 tot 15 kinderen
– Schoolregels (brede schoolregels en afspraken)

Coördinator
Jillian Emanuels
jemanuels@ppozo.nl
De talentacademie is ontwikkeld door Projectenbureau
Primair Onderwijs Zuidoost