Vacature orthopedagoog/psycholoog Adviesloket Zuidoost

Per 1 januari 2019 tot 1 april 2019, 12 uur per week

Het Adviesloket is een onafhankelijk loket voor basisscholen en ouders in Amsterdam Zuidoost. Het biedt ondersteuning bij complexe leerling gerelateerde onderwijsvragen en fungeert als 'spin in het web' van de (extra) ondersteuning in Zuidoost. De onderwijsbehoefte van de leerling staat daarbij centraal. Het Adviesloket wordt gerund door een secretaris en een orthopedagoog en is ondergebracht bij het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen PO in Zuidoost.
Vanwege de hoeveelheid individuele arrangementen voor leerlingen in het kader van de extra ondersteuning en de adviesvragen van basisscholen en ouders worden de uren voor de functie van orthopedagoog/psycholoog bij het Adviesloket tot 1 april 2019 uitgebreid met 12 uur per week. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij binnen gestelde termijnen voor afhandeling van aanvragen blijven.

Inhoud van de functie
De orthopedagoog/psycholoog van het Adviesloket speelt een centrale rol in de advisering en realisatie van passend onderwijsaanbod en ondersteuningstrajecten ten behoeve van kinderen. In gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers van de school, ouders en andere relevante betrokkenen wordt de hulpvraag verduidelijkt, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht om vervolgens een passend onderwijsaanbod te formuleren. Om dit onderwijsaanbod binnen de reguliere basisscholen te realiseren kan de orthopedagoog/psycholoog indien nodig verschillende vormen van ondersteuning binnen de reguliere basisscholen adviseren. Zo kunnen er begeleidingstrajecten door gedrags, taalontwikkelings of (Z)MLK- specialisten ingezet worden evenals arrangementen extra ondersteuning. De effecten van deze inzet worden gevolgd door het Adviesloket.

De orthopedagoog/psycholoog werkt binnen het adviesloket nauw samen met de orthopedagoog, de secretaris en de projectassistent.

Functie eisen/jouw profiel
 • Een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie.
 • Lesgevende ervaring strekt tot aanbeveling.
 • Aantoonbare kennis van het primair onderwijs, de ondersteuningsstructuur van de school en (effectief) handelingsrepertoire van leerkrachten.
 • Op de hoogte van passend onderwijs, bij voorkeur binnen de Amsterdamse context.
 • Kennis van psychodiagnostiek en onderzoeksresultaten kunnen vertalen naar het onderwijsaanbod.
 • Kennis van en ervaring met handelingsgericht werken.
 • Kennis van de jeugdhulpverlening, de zorgstructuur in de wijk en de sociale kaart.
 • Analytisch denkvermogen: relatie kunnen leggen tussen schoolfactoren, kindfactoren en gezins-/omgevingsfactoren.
 • Stevige persoonlijkheid: daadkrachtig en oplossingsgericht.
 • Communicatief en contactueel sterk: bekwaam in doelgerichte gespreksvoering en om kunnen gaan met weerstand.
 • Een zelfstandige en flexibele werkhouding.
 • Bekend met context en affiniteit met Zuidoost.
Taken
 • Advisering en ondersteuning van de basisscholen bij het arrangeren.
 • Beoordelen van aanvragen voor individuele en groepsarrangementen extra ondersteuning.
 • Adviseren van ouders/ verzorgers die vragen hebben over het onderwijs (en ondersteuning) voor hun kind.
 • Adviseren ten aanzien van plaatsing in de time-out voorziening (TOV).
 • Bemiddelen bij vertrouwenskwesties tussen school en ouders.
Reageren? Mail uw motivatiebrief en CV uiterlijk 12 december naar Nathalie Bremer, directeur Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, nbremer@ppozo.nl

Meer informatie? Neem contact op met Nathalie Bremer, 020-6001341 of 06-50234829