Skip to content

Verteltas

Project Vertel Verder
‘een verhaal voor ieder kind’

Het project Vertel Verder is gebaseerd op de Verteltasactiviteiten die de afgelopen jaren samen met de ouders op veel (voor)scholen in Zuidoost zijn uitgevoerd en ontwikkeld, in samenwerking met de Stichting Verteltassen en welzijnsorganisatie Swazoom.

Doel van Vertel Verder is om in 2019 het gebruik van de Verteltasmethodiek thuis en op de (voor)scholen te verduurzamen en uit te breiden.

Het project Vertel Verder ondersteunt de (voor)scholen bij het vormgeven aan  ouderbetrokkenheid, gecombineerd met de uitvoering van taal stimulerende activiteiten. Deze activiteiten zijn zowel op de (voor)school als op de thuissituatie gericht. Centraal daarbij staan de ouders en de Verteltas.

De Verteltas is een door ouders gemaakte en in samenwerking met de leerkrachten ontwikkelde prachtige stoffen tas met lees- en spelmateriaal rondom een thema uit een (prenten)boek. De Verteltas wordt in de groepen gebruikt en aan de ouders uitgeleend voor gebruik met de kinderen thuis. Op deze manier raken ouders meer betrokken bij het onderwijs van hun kind en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin.

Ouders en soms ook oma’s zijn wekelijks in de ouderkamer bezig met het maken en bedenken van Verteltassen, die vervolgens in de school en thuis kunnen worden gebruikt. Dit zijn heel vrolijke en levendige bijeenkomsten. Ondertussen worden ook veel vragen en ervaringen uitgewisseld die te maken hebben met de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Zowel voor de ouders als voor de leerkrachten zijn deze gesprekken heel waardevol.

De activiteiten met de ouders worden in 2019 voortgezet en verder afgestemd op de specifieke wensen vanuit de (voor)scholen.