Skip to content
WereldBurgerschap ja! Maar hoe dan?

Een WereldBurgerschap-aanpak omvat onder meer extra aandacht voor inclusie, uitsluiting en wereldperspectieven. Actief onderdeel uitmaken van zowel de hele samenleving, de eigen omgeving als de wereld staan centraal. Bij concrete invulling valt te denken aan lessen en programma’s rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer.

In deze sessie nemen we je mee in het hoe en waarom van burgerschap en wereldburgerschap en kijken we naar hoe je hier bij jou op school invulling aan kunt geven. We proberen in de sessie veel ruimte te creëren voor vragen, en staan er ook zeer voor open om al vooraf vragen te ontvangen!

WereldBurgerschap ja!
Maar hoe dan?

Aangeboden door: Miguel Heilbron – Fawaka WereldBurgerschap

Alle scholen in Nederland hebben de wettelijke taak aandacht te besteden aan ‘burgerschap’. Vanaf komend schooljaar wordt de wetgeving hierover aangescherpt en moeten scholen aan verschillende specifieke eisen voldoen. Hoe pak je dit als school goed aan? En welke mogelijkheden biedt het om aan de wettelijke opdracht invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’? 

De Rozemarn en de Van Houteschool zijn als eerste scholen in Amsterdam-Zuidoost begonnen met een traject om met een WereldBurgerschap-insteek aan de slag te gaan. Ook voor andere scholen in Zuidoost kan dit interessant zijn.