Skip to content
115882497_s

Wiskunde in spontaan spel van jonge kinderen

Ronald Keijzer, Annerieke Boland, Jan Willem van Slijpe

In de binnentuin van Hogeschool iPabo spelen regelmatig kinderen. Wat heerlijk om het spontane spel van kinderen te mogen observeren vanaf mijn werkplek. Als reken-wiskundespecialist valt me op wat een rijkdom aan ontwikkelingskansen er liggen in dit spontane spel.

Graag laat ik jullie ook met de wiskundebril op naar spel kijken. Want jonge kinderen (2 – 6 jaar) spelen het liefst en door te spelen leren ze. Dat geldt ook als het spelen in de thuissituatie niet wordt gestimuleerd. In hun spontane spel werken kinderen aan reken-wiskundedoelen. In het spel tijdens dagelijkse activiteiten in de groep komt namelijk veel wiskunde voor. Jouw rol als leerkracht is dit spel te faciliteren en te verrijken. En dat begint bij het herkennen van de wiskunde in spontaan spel van kinderen.

In de werkgroep gaan we op zoek naar de wiskunde in spontaan spel van jonge kinderen en bespreken we hoe je als leerkracht hierop kunt aansluiten en het spel gericht kunt verrijken.