Skip to content
Wooden english letters background

Inhoud en leerdoelen: 

  • Het kunnen signaleren van dyslexie
  • Het opdoen van kennis en vaardigheden om het protocol ernstige leesproblemen en dyslexie toe te passen
  • Weten wat de route voor de toeleiding naar vergoede zorg is (wat zijn de criteria, waar moet aan worden voldaan qua dossieropbouw)
  • Tips en ideeën met betrekking tot leesplezier en compenserende hulpmiddelen
  • Aan de hand van ingebrachte casuïstiek wordt de concrete vertaalslag naar de zorg en begeleiding van individuele leerlingen gemaakt

Dyslexie

Aangeboden door: Nina Willemse (Het ABC)

Ernstige leesproblemen (in de middenbouw groep 3,4,5)

Gegeven door: Nina Willemse (Het ABC)

Let op dit betreft een serie van 3 keren op maandag 1 februari, 29 maart en 17 mei. Je geeft je op voor de hele serie. Doelgroep: leerkrachten middenbouw → ook op de homepagina

In Nederland heeft 3% tot 5% tot van alle kinderen dyslexie, maar er zijn meer kinderen die moeite hebben met het leren lezen. Hoe kun je nou signaleren of er mogelijk sprake is van dyslexie? En wat kun je dan ondernemen? Dyslexie kan zowel bij eentalige als meertalige kinderen voorkomen. Na deze training weet je hoe je dyslexie kunt signaleren, wat er nodig is voor toeleiding naar de vergoede zorg, hoe je de leesmotivatie kunt vergroten en wat er mogelijk is aan compenserende hulpmiddelen. Indien gewenst kan er eigen casuïstiek ingebracht worden.