Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Er is de laatste tijd veel aandacht voor motivatie voor én plezier in lezen. Op de Zomerschool willen we meer aandacht besteden aan het bevorderen van het taal- en leesplezier van de leerlingen. 

Naast het taaldomein lezen werken de leerlingen ook aan de taaldomeinen mondelinge taalvaardigheid, schrijven, begrippen en taalverzorging (spelling, woordsoorten en grammaticale kennis).

De leerlingen beleven binnen het thema wereldburgerschap plezier aan het spelen met taal door middel van het schrijven van bijv. een gedicht over iets dat ze echt raakt en het lezen van een boek met diverse werkopdrachten.

Het taalaanbod bestaat uit 6 lessen die deels een directe link hebben met het middagprogramma.

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost