Skip to content

Zuidoost Leest!

Zo=1

 

Zuidoost Leest!: inzet op leesplezier en woordenschat 

In Zuidoost opgroeien en wonen betekent dat je alle kansen en mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen, te groeien en talenten te ontplooien. 

Dit is één van de centrale ambities in het masterplan ZO=Zuidoost. Taal heeft een sleutelrol in het bereiken van deze ambitie want – zoals jullie weten – is taal de sleutel tot een succesvolle schoolcarrière en tot maatschappelijke participatie. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders/verzorgers.  Woordenschat en (begrijpend)  lezen zijn de belangrijkste voorspellers van schoolsucces. Met een ruime woordenschat gaat het leren lezen makkelijker en veel lezen is dé manier om de woordenschat te vergroten. 

Het komende jaar gaan voorscholen, basisscholen en VO scholen in Zuidoost uitwerken hoe (nog) meer aandacht te besteden aan woordenschatontwikkeling en lezen, in samenwerking met de OBA en andere betrokken partijen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is: hoe kunnen wij ouders stimuleren meer te praten, te spelen en te lezen met hun kinderen.

Het geheel aan acties en inspanningen noemen wij het leesoffensief Zuidoost Leest!  

Om Zuidoost Leest! een mooie start te geven, mocht het PPOZO een deel van de COVID onderbesteding op de Brede School subsidie 2021 inzetten op activiteiten en materiaal voor leerlingen. We hebben ons daarbij gericht op leesplezier en het stimuleren van leeshonger van leerlingen. De activiteiten die wij in het algemeen ondernemen, zijn met name gericht op het aanbod na schooltijd en de vakantieperiode.

Elk kind een boek cadeau

De 1e actie die wij hebben ondernomen sloot aan bij de kinderboekenweek. De basisscholen in Amsterdam Zuidoost ontvingen een boekenpakket met 20 boeken, per bouw 5 boeken, waaruit de leerlingen mochten kiezen.  De leerlingen ontvangen allemaal een flyer met informatie over de boeken om mee te nemen naar huis en samen met ouders/verzorgers een boek te kiezen. Het boekenpakket is een cadeau aan de school. Voor eind december 2021 ontvangen alle leerlingen het gekozen boek.

Ter informatie treffen jullie de flyers voor de leerlingen in de bijlage. Deze week ontvangen jullie – naast het boekenpakket –  de flyers in print van ons.

Aftrap Zuidoost Leest!

Op 21 oktober was de publieke aftrap van Zuidoost Leest! tijdens Cinekid in het Bijlmer Parktheater. De gloednieuwe animatieserie Anansi de spin van het team van Iven Cudogham werd dan vertoond waarna we Zuidoost Leest! feestelijk aftrappen. Later dit jaar ontvangen basisscholen in Zuidoost het prachtige lesmateriaal dat bij de prentenboeken en animatiereeks Anansi de spin is gemaakt door onze collega Dayenne Schurman-de Bruin.

 

 

Boekenclub groep 8

Alle basisscholen in Amsterdam Zuidoost kunnen dit schooljaar opnieuw een boekenclub aanvragen voor groep 8! De boekenclub kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Inmiddels zijn er al 8 boekenclubs aangevraagd.  Er staan nog een aantal begeleiders klaar om bij jou op school een boekenclub te starten. Grijp je kans en vraag een boekenclub aan via formulier boekenclub

In de boekenclubs lezen de kinderen samen, wordt onderzoekend lezen gestimuleerd, worden verdiepende gesprekken gevoerd, worden creatieve opdrachten gemaakt naar aanleiding van het verhaal en wordt stilgestaan bij onbekende woorden. Leerlingen maken kennis met verschillende boeken en ontdekken steeds meer hun leesvoorkeur. Zij krijgen ook challenges en creatieve opdrachten die thuis uitgevoerd moeten worden.