activiteiten

Ouder bijeenkomsten

Wij organiseren samen met verschillende partners ouderbijeenkomsten om de kennis en vaardigheden van ouders op het gebied van onderwijsondersteunend gedrag te vergroten.

Deze interactieve bijeenkomsten bieden ruimte voor uitwisseling tussen ouders en kunnen worden ingezet tijdens koffieochtenden of thema-avonden

Het PO-VO programma wordt aangeboden aan groep 7 en 8 leerlingen die:

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

Vraag 05

ppozo FAQ
  • Lorum ipsum.

Wij organiseren samen met verschillende partners ouderbijeenkomsten om de kennis en vaardigheden van ouders op het gebied van onderwijsondersteunend gedrag te vergroten.

Deze interactieve bijeenkomsten bieden ruimte voor uitwisseling tussen ouders en kunnen worden ingezet tijdens koffieochtenden of thema-avonden. Elk thema duurt 1,5 uur en behandelt onderwerpen zoals het stimuleren van lezen bij kinderen, het puberbrein, opvoeden tot zelfvertrouwen, de overgang naar de middelbare school, voorbereiding op voortgezet onderwijs, en het stellen van grenzen en corrigeren van tieners

Meer informatie