professionalisering

aandacht voor eigen professionele ontwikkeling

Werken in Zuidoost draagt bij aan het ontwikkelen van sterk meesterschap. Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht professionaliseringsprogramma opgesteld en uitgevoerd, waaraan leerkrachten en IB’ers deelnemen.

Er zijn workshops en/of events voor leerkrachten, overleggen van IB’ers en 2 keer per jaar zijn er wijkoverleggen waar medewerkers van de scholen en zorgpartners voor uitgenodigd worden, met als doel elkaars werkwijze te kennen, elkaar persoonlijk te kennen en daarmee de samenwerking in de wijk te bevorderen.

Het PPOZO is een intensieve samenwerking met Zonova Academie aangegaan om jaarlijks het professionaliseringsaanbod te verzorgen. Voor meer informatie over de ZonovAcademie of PPOZO kan je contact opnemen met Marit van Gaalen via m.vangaalen@zonova.nl of Monica Codrington via teamprof@ppozo.nl

bekijk hier het professionaliseringsaanbod

Activiteiten voor het kind & onderwijs professional

PPOZO organiseert en ontwikkelt een scala aan activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van onderwijsprofessionals bevorderen.

meer over ons