Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

 

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen van
het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.    

PPOZO is door stadsdeel Zuidoost en de tien schoolbesturen in Zuidoost in het  leven geroepen om schooloverstijgende
projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost versterken.

Het gaat daarbij om activiteiten gericht op een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling en passend onderwijs.     

 
 

Het Projectenbureau is een initiatief van de volgende schoolbesturen:

  Stichting Sirius 


De gezichten achter het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
 

Chantal Aarden Chantal Aarden
Orthopedagoog Adviesloket

 

 

Willeke Beuker

Willeke Beuker
Curriculumontwikkeling leerondersteuning en Zomerschoool Zuidoost. Coördinator leerondersteuning

Trudie Bijlsma

Trudie Bijlsma
Clustercoördinator Brede School  Driemond, Nellestein, Gein, Holendrecht

Nathalie Bremer

Nathalie Bremer   
Directeur

Sérènity Hanenberg
Medewerker Communicatie 

 

Jillian Emanuels

Projectleider Talentacademie

Dayenne Schurman-de Bruin
P
rojectleider Verteltas

 

Vacature
Coördinator Zomerschool

Malous Goossens

Malous Goossens
Algemeen Coördinator Brede School

Jenny Looman  
Coördinator Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost 

Marilou van Ginkel
Orthopedagoog Adviesloket
 

Ellen de Jong
Projectassistent
Passend onderwijs /Adviesloket
Urtha Lieveld
Clustercoördinator Brede School
Gwen Regelink Gwen Regelink
Clustercoördinator Brede School DE, Schakel, Huntum, Kortvoort

 

 

Eurdice Snip

Verginia Stein
Secretariaat

 

Eurdice Snip Eurdice Snip
Projectleider Aanpak PO VO Zuidoost

Paula Pierra
Coördinator Nieuwkomers 

foto's: Wim Vooijs


 

Er staan momenteel geen vacatures open.

 

   

Onze activiteiten (12)

Vacature Clusterco├Ârdinator Brede School Zuidoost per 01-01-2020

Vacature Clusterco├Ârdinator Brede School Zuidoost per 01-01-2020

De Brede School Zuidoost staat als een huis. 28 basisscholen bieden hun leerlingen een breed en

afwisselend (naschools) programma met activiteiten. Er worden jaarlijks meer dan 1000 activiteiten

georganiseerd in alle talent- en vormingsgebieden waaraan per blok van 10 schoolweken meer dan

4300 kinderen meedoen.

 

Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Voorzitterschap en secretariaat

.In het Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ) wordt vijfmaal per jaar de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling en passend onderwijs besproken.

 

 

Vacature Orthopedagoog/schoolpedagoog/psycholoog

Vacature Orthopedagoog/schoolpedagoog/psycholoog

Adviesloket Zuidoost

Het Adviesloket is een onafhankelijk loket voor basisscholen en ouders in Amsterdam Zuidoost. Het biedt

ondersteuning bij complexe leerling gerelateerde onderwijsvragen en fungeert als ‘spin in het web’ van

de (extra) ondersteuning in Zuidoost. De onderwijsbehoefte van de leerling staat daarbij centraal.

 

Adviesloket Zuidoost

Adviesloket Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

Het Adviesloket Zuidoost is een voorziening voor de basisscholen waar zij terecht kunnen met vragen over (complexe) kindgerelateerde zorg- en verwijzingstrajecten, als deze de deskundigheid en de opvangmogelijkheden van de basisscholen overstijgen. 

Talentacademie Zuidoost

Talentacademie Zuidoost

Voorbereiding en co÷rdinatie

Scholen en besturen in Zuidoost vinden het belangrijk dat leerlingen zich maximaal ontplooien en goed voorbereid de overstap van PO naar het VO maken. Daarom start in Zuidoost de Talentacademie Zuidoost. De voorbereiding en coördinatie is belegd bij het Projectenbureau.

Leerlab Zuidoost

Leerlab Zuidoost

Organisatie en uitvoering

In een Leerlab werken gemiddeld 15 leerlingen na schooltijd gericht aan de versterking van hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Het Projectenbureau coördineert de uitvoering van Leerlabs op de scholen in Amsterdam Zuidoost.

Brede School Zuidoost

Brede School Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

In Amsterdam Zuidoost zijn 29 brede scholen, waar kinderen na schooltijd hun talenten nog verder ontwikkelen. Het Projectenbureau coördineert voor deze scholen de brede schoolactiviteiten. Een unieke samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en het stadsdeel, waarvan wij u in deze film graag meer laten zien.

Zomerschool Zuidoost

Zomerschool Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

In de zomervakantie kunnen leerlingen uit groep 7 op de Zomerschool Zuidoost gedurende drie weken extra lessen volgen in taal, rekenen en studievaardigheden. Het is een goede voorbereiding op groep 8. De lessen vinden plaats onder leiding van ervaren leerkrachten.

Professionalisering

Professionalisering

Organisatie/co÷rdinatie

In opdracht van de gezamenlijke besturen organiseert het Projectenbureau ieder schooljaar workshops, netwerkbijeenkomsten, lezingen en een studiedag voor leerkrachten, intern begeleiders en directies.

Passend onderwijs Zuidoost

Passend onderwijs Zuidoost

Organisatie en uitvoering

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Schoolbesturen in Zuidoost trekken hierin gezamenlijk op. Als eerste in Amsterdam sloten zij op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. In 2016 is het convenant verlengd tot en met schooljaar 2019/2020.

Nieuwkomersproject Zuidoost

Nieuwkomersproject Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

Het Nieuwkomersproject Zuidoost biedt eerste opvang onderwijs aan leerlingen die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken en verstaan. Gedurende ongeveer een jaar wordt intensief gewerkt aan de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen.

Ouderbetrokkenheid: project Vertel Verder

Ouderbetrokkenheid: project Vertel Verder

Co´┐Żrdinatie/organisatie projecten

Het project Vertel Verder is gericht op het bevorderen van de ouderparticipatie in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

Agenda

Contactgegevens

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

Krimpertplein 30a
1104 PH Amsterdam 
telefoon:  
e-mail:
KvK:
ING Bank:   
020 - 600 1341
 secretariaat@ppozo.nl
34180617
NL15 INGB 0664.7268 79 

 

Parkeren: het Krimpertplein ligt tussen de Kloekhorststraat, Kuilsenhofweg en de Kolfschotenstraat. U kunt uw auto het best (gratis) parkeren in één van deze straten en dan het Krimpertplein op lopen.