Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

 

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) is de uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende schoolbesturen van
het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.    

PPOZO is door stadsdeel Zuidoost en de tien schoolbesturen in Zuidoost in het  leven geroepen om schooloverstijgende
projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost versterken.

Het gaat daarbij om activiteiten gericht op een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling en passend onderwijs.     

 
 

Het Projectenbureau is een initiatief van de volgende schoolbesturen:

  Stichting Sirius 


De gezichten achter het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
 

Chantal Aarden Chantal Aarden
Orthopedagoog Adviesloket

Marian van den Beek

Marian van den Beek
Secretaris Adviesloket

 

 

Willeke Beuker

Willeke Beuker
Curriculumontwikkeling leerondersteuning en Zomerschoool Zuidoost. Coördinator leerondersteuning

Trudie Bijlsma

Trudie Bijlsma
Clustercoördinator Brede School  Driemond, Nellestein, Gein, Holendrecht

Nathalie Bremer

Nathalie Bremer   
Directeur

Stephany Wimpel
Projectleider Talentacademie

 

Jillian Emanuels

Projectleider Talentacademie

Dayenne Schurmann-de Bruin
P
rojectleider Verteltas

Sanne van Gessel

Sanne van Gessel
Coördinator Zomerschool

Malous Goossens

Malous Goossens
Algemeen Coördinator Brede School

Jenny Looman  
Coördinator Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost 

Marilou van Ginkel
Orthopedagoog Adviesloket
 

Ellen de Jong
Projectassistent
Passend onderwijs /Adviesloket
Urtha Lieveld
Clustercoördinator Brede School
Gwen Regelink Gwen Regelink
Clustercoördinator Brede School DE, Schakel, Huntum, Kortvoort

Evi Tsorbatzoglou

Stagiaire Adviesloket

Sandra Wijdeveld

Sandra Wijdeveld
Secretariaat

 


foto's: Wim Vooijs

Vacatures

 

   

Secretaris Adviesloket Zuidoost

28 uur per week

 

Het Adviesloket is een onafhankelijk loket voor basisscholen en ouders in Amsterdam Zuidoost. Het

biedt ondersteuning bij complexe leerlinggerelateerde onderwijsvragen en heeft een centrale rol bij

de (extra) ondersteuning in Zuidoost. De onderwijsbehoefte van de leerling is het uitgangspunt.

Het Adviesloket maakt onderdeel uit van het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost en wordt

gerund door een secretaris, een projectassistent en op dit moment 2 orthopedagogen. Het

Adviesloket adviseert de schoolbesturen over de door scholen aangevraagde individuele, groeps- en

schoolarrangementen in het kader van extra ondersteuning.

De secretaris is de spin in het web van het Adviesloket die met alle betrokken partijen contact

onderhoudt over arrangementen en zorgt voor de voortgangsbewaking. De secretaris plant

gesprekken voor de orthopedagogen met school en ouders en zorgt voor de verslaglegging van deze

gesprekken.

Functie eisen/jouw profiel:

● Afgeronde opleiding MBO+ sociaal pedagogisch werk, HBO pedagogiek of HBO PABO

● Aantoonbare kennis van het basisonderwijs

● Digitaal vaardig, in staat om snel met nieuwe systemen te werken (ervaring met Kindkans en/of

Parnassys is een pré)

● Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid

● Bekend met de termen uit de psychodiagnostiek of in staat dit snel eigen te maken

● Op de hoogte van passend onderwijs, bij voorkeur binnen de Amsterdamse context

● Bekend met context Zuidoost en aantoonbaar affiniteit met Zuidoost

● Verbindende persoonlijkheid

● Kunnen omgaan met weerstand

● Zelfstandige en flexibele werkhouding.


Taken:

● Het beantwoorden en verwerken van binnengekomen adviesvragen:

  • Directe afhandeling van algemene (advies)vragen die informatief van aard zijn
  • In kaart brengen en verwerken van inhoudelijke en complexere adviesvragen
  • Zelfstandig controleren van arrangementsaanvragen en verwerken
  • Toetsen van aanvragen op ontvankelijkheid

● Zelfstandig opstellen van inhoudelijke adviesverslagen onder eindverantwoordelijkheid van de

orthopedagogen

● Afhandelen van afspraken en besluiten en het bewaken van de voortgang

● Onderhouden van contacten met scholen, ouders en instellingen over algemene en inhoudelijke

aspecten van in behandeling zijnde leerlingdossiers

● Communicatie met scholen over arrangementsaanvragen

● Communicatie met schoolbesturen over adviezen bij individuele, groeps- en

schoolarrangementen

● Bijhouden van (leerling)dossiers in Kindkans

● Controleren en boeken van facturen en declaraties

● Coördinatie evaluatie van arrangementen.

Aanstelling zal plaatsvinden op projectbasis via een payroll-constructie. Voor kandidaten uit het

onderwijs zal aanstelling plaatsvinden door detachering via één van de schoolbesturen in Zuidoost.

Vragen of meer informatie nodig? Stuur een e-mail aan Nathalie Bremer, directeur van het PPOZO,

via nbremer@ppozo.nl.


Wil jij de rol van secretaris vervullen? Jouw motivatiebrief en cv verwachten we uiterlijk woensdag 20

februari binnen te hebben in pdf-formaat via nbremer@ppozo.nl. De gesprekken vinden plaats op

maandag 25 februari 2019.

Onze activiteiten (10)

Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Voorzitterschap en secretariaat

.In het Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ) wordt vijfmaal per jaar de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling en passend onderwijs besproken.

 

 

Adviesloket Zuidoost

Adviesloket Zuidoost

Organisatie/cordinatie

Het Adviesloket Zuidoost is een voorziening voor de basisscholen waar zij terecht kunnen met vragen over (complexe) kindgerelateerde zorg- en verwijzingstrajecten, als deze de deskundigheid en de opvangmogelijkheden van de basisscholen overstijgen. 

Talentacademie Zuidoost

Talentacademie Zuidoost

Voorbereiding en cordinatie

Scholen en besturen in Zuidoost vinden het belangrijk dat leerlingen zich maximaal ontplooien en goed voorbereid de overstap van PO naar het VO maken. Daarom start in Zuidoost de Talentacademie Zuidoost. De voorbereiding en coördinatie is belegd bij het Projectenbureau.

Leerlab Zuidoost

Leerlab Zuidoost

Organisatie en uitvoering

In een Leerlab werken gemiddeld 15 leerlingen na schooltijd gericht aan de versterking van hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Het Projectenbureau coördineert de uitvoering van Leerlabs op de scholen in Amsterdam Zuidoost.

Brede School Zuidoost

Brede School Zuidoost

Organisatie/cordinatie

In Amsterdam Zuidoost zijn 29 brede scholen, waar kinderen na schooltijd hun talenten nog verder ontwikkelen. Het Projectenbureau coördineert voor deze scholen de brede schoolactiviteiten. Een unieke samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en het stadsdeel, waarvan wij u in deze film graag meer laten zien.

Zomerschool Zuidoost

Zomerschool Zuidoost

Organisatie/cordinatie

In de zomervakantie kunnen leerlingen uit groep 7 op de Zomerschool Zuidoost gedurende drie weken extra lessen volgen in taal, rekenen en studievaardigheden. Het is een goede voorbereiding op groep 8. De lessen vinden plaats onder leiding van ervaren leerkrachten.

Professionalisering

Professionalisering

Organisatie/cordinatie

In opdracht van de gezamenlijke besturen organiseert het Projectenbureau ieder schooljaar workshops, netwerkbijeenkomsten, lezingen en een studiedag voor leerkrachten, intern begeleiders en directies.

Passend onderwijs Zuidoost

Passend onderwijs Zuidoost

Organisatie en uitvoering

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Schoolbesturen in Zuidoost trekken hierin gezamenlijk op. Als eerste in Amsterdam sloten zij op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. In 2016 is het convenant verlengd tot en met schooljaar 2019/2020.

Nieuwkomersproject Zuidoost

Nieuwkomersproject Zuidoost

Organisatie/cordinatie

Het Nieuwkomersproject Zuidoost biedt eerste opvang onderwijs aan leerlingen die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken en verstaan. Gedurende ongeveer een jaar wordt intensief gewerkt aan de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen.

Ouderbetrokkenheid: project Vertel Verder

Ouderbetrokkenheid: project Vertel Verder

Co�rdinatie/organisatie projecten

Het project Vertel Verder is gericht op het bevorderen van de ouderparticipatie in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

Agenda

Contactgegevens

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

Krimpertplein 30a
1104 PH Amsterdam 
telefoon:  
e-mail:
KvK:
ING Bank:   
020 - 600 1341
 secretariaat@ppozo.nl
34180617
NL15 INGB 0664.7268 79 

 

Parkeren: het Krimpertplein ligt tussen de Kloekhorststraat, Kuilsenhofweg en de Kolfschotenstraat. U kunt uw auto het best (gratis) parkeren in één van deze straten en dan het Krimpertplein op lopen.