hallo, wij zijn
PPOZO*

We understand the importance of staying ahead in a rapidly evolving market, and our team of skilled professionals is dedicated to delivering cutting-edge solutions that propel your success.

PPOZO

PPOZO in beweging

lees meer
rijke schooldag

Verbinding tussen school, kind, ouder, de wijk én elkaar

lees meer
zomerschool

Zomerschool terugblik

lees meer

een rijke basisschooltijd voor alle kinderen in Amsterdam Zuidoost

PPOZO (pee-pee-ow-zet-ow) ondersteunt scholen in Amsterdam Zuidoost bij het organiseren en ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op brede ontwikkeling en passend onderwijs voor leerlingen. Daarnaast biedt PPOZO een professionaliseringsaanbod voor onderwijsprofessionals. Het doel is om een rijke basisschooltijd te bieden voor alle kinderen in Amsterdam Zuidoost.

wat we doen

activiteiten

PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.

De talentgebieden zijn:
• Kunst en Cultuur • Sport en Gezondheid • Media en ICT • Techniek en Natuur • Wereldburgerschap • Leerondersteuning.

Daarnaast biedt het PPOZO specifieke programma's aan, zoals de Zomerschool, het leesoffensief en activiteiten die de overgang van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (PO-VO) ondersteunen.

passend onderwijs

Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.

Dit kan variëren van extra hulp in het reguliere klaslokaal tot plaatsing op een speciale school, afhankelijk van de individuele behoeften van de leerling.

Het streven is naar inclusiviteit en gelijke kansen voor alle leerlingen, door maatwerk te bieden en rekening te houden met hun individuele behoeften en mogelijkheden.

professionalisering

Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.

Er zijn events voor leerkrachten, overleggen van IB’ers en 2 keer per jaar zijn er wijkoverleggen waar medewerkers van de scholen en zorgpartners voor uitgenodigd worden, met als doel elkaars werkwijze te kennen, elkaar persoonlijk te kennen en daarmee de samenwerking in de wijk te bevorderen.

waarom wij er zijn

oog voor kind &
onderwijs
professional

betrokken

wij zijn actief betrokken bij de mensen voor en met wie we werken. We bieden kansen en moedigen aan om passies en talenten te ontdekken.

ieder kind dezelfde kansen

wij streven naar inclusiviteit, gelijke kansen en mogelijkheden voor ieder kind, door maatwerk te bieden en rekening te houden met hun individuele behoeften.

verbinden

we onderhouden nauwe banden met scholen, ouders en de wijk om gezamenlijke doelen te bereiken.

creativiteit

wij benutten onze creativiteit ten volle bij het vormgeven van ons aanbod. Dit stimuleert niet alleen groei en ontwikkeling, maar geeft ook stevige wortels en vleugels.

vakkundig

wij bundelen krachten met competente positieve rolmodellen, waaraan je je kunt spiegelen. Onze aanpak, gekenmerkt door een professionele houding, is gefocust op kwaliteit, het creëren van positieve ervaringen en het waarborgen van veiligheid.

ontwikkelingskansen

wij bevorderen ontwikkelingskansen en kansengelijkheid voor kinderen in Amsterdam Zuidoost.

Activiteiten voor het kind & onderwijs professional

PPOZO organiseert en ontwikkelt een scala aan activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van onderwijsprofessionals bevorderen.

meer over ons