activiteiten

Rijke schooldag

leer ondersteuning

Vanuit het programma Rijke Schooldag (Brede School) bieden we leerlingen een uitgebreide schooldag en naschoolse activiteiten aan in diverse talent- en vormingsgebieden.

Scholen kiezen programma's die passen bij de behoeften van hun leerlingen en aansluiten op het onderwijs op de school. We organiseren wekelijks 350 tot 400 verschillende activiteiten, waaraan 4.500 leerlingen deelnemen.

Het PO-VO programma wordt aangeboden aan groep 7 en 8 leerlingen die:

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

Vraag 05

ppozo FAQ
  • Lorum ipsum.

Deze activiteiten helpen leerlingen om hun sterke punten te ontdekken, zelfvertrouwen op te bouwen en de wereld te verkennen, en bieden toegang tot activiteiten die doorgaans niet voor alle leerlingen beschikbaar zijn. We stimuleren kinderen om zich verder te ontwikkelen en streven ernaar om het volledige potentieel van elk kind zo veel mogelijk te benutten. Deze activiteiten worden aangeboden voo

De activiteiten zijn onder te verdelen in zes talentgebieden:

Kunst en Cultuur: Activiteiten gericht op het stimuleren van creativiteit en het ontwikkelen van een waardering voor verschillende kunstvormen. Kinderen leren hier over schilderen, muziek, theater, en andere artistieke uitingen, en krijgen de kans hun eigen creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Sport en Gezondheid: activiteiten die kinderen het belang van lichamelijke activiteit en gezonde levensstijl leren. Deze activiteiten omvatten diverse sporten en oefeningen die bijdragen aan de fysieke ontwikkeling, teamwork en het bevorderen van een gezonde levenshouding.

Media en ICT: activiteiten die kinderen vaardigheden bijbrengen gericht op de digitale wereld. Kinderen leren over veilig internetgebruik, basis programmeren, digitale creativiteit, en hoe media werkt. Deze vaardigheden zijn cruciaal in onze steeds meer gedigitaliseerde samenleving.

Techniek en Natuur: Activiteiten gericht op het stimuleren van de nieuwsgierigheid en inventiviteit van kinderen. Ze leren over natuurwetenschappen, experimenteren met eenvoudige technische projecten, en verkennen de natuurlijke wereld om hen heen. Dit bevordert hun analytisch denkvermogen en respect voor het milieu.

Wereldburgerschap: activiteiten waarin kinderen leren over maatschappelijke thema's, ethiek en communicatie. Ze leren over zichzelf, samenwerking en samenleven in een wereldstad.

Leerondersteuning: activiteiten gericht op het versterken van de cognitieve vaardigheden, studievaardigheden, academische interesse en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit omvat probleemoplossend denken en het aanmoedigen van een levenslange liefde voor leren en ontdekken.