activiteiten

Boekenclub Plotgenoten

Vanuit de PO/VO aanpak ondersteunen wij scholen bij het vergroten van het leesplezier van kinderen in groep 7 en 8.

Onze boekenclub heeft als doel om bij te dragen aan het bevorderen van leesgewoonten en leesplezier onder leerlingen van groep 7 en 8.

Het PO-VO programma wordt aangeboden aan groep 7 en 8 leerlingen die:

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

Vraag 05

ppozo FAQ
  • Lorum ipsum.

Hier zijn de kernpunten die onze boekenclubbegeleiders hanteren:

  • Ontdekken van persoonlijke leesvoorkeuren: We moedigen leerlingen aan om hun eigen smaak in boeken te verkennen en te ontwikkelen.
  • Vergroten van leesplezier: Ons streven is om het plezier in lezen te vergroten door boeiende activiteiten en interactieve sessies.
  • Stimuleren van lezen buiten de schoolomgeving: We willen het lezen aanmoedigen in andere settings, zowel met vrienden als met familieleden, om een leescultuur te creëren die verder gaat dan de klaslokalen.
  • Focussen op diep en onderzoekend lezen: Diepgaand lezen omvat concentratie, het trainen van het geheugen, het vergroten van kennis over verhalen en boeken, het leggen van verbanden, het stellen van kritische vragen voor, tijdens en na het lezen, en het prikkelen van de verbeelding.
  • Vergroten van de woordenschat: We erkennen de cruciale rol van een uitgebreide woordenschat in begrijpend lezen. Onderzoek toont aan dat kinderen die dagelijks 15 minuten (stil)lezen, een miljoen woorden per jaar lezen en hun woordenschat vergroten.
  • Stimuleren van creativiteit en fantasie: We willen de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen aanmoedigen, zodat nieuwe verhalen ontstaan en worden verkend.

Meer informatie