professionalisering

Aan het einde van de preventielijn

In de leergang 'Het einde van de preventielijn' gaan we aan de hand van de theorie uit het boek 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen' van Leony Coppens oefenen met de-escaleren.

Deze leergang wordt verzorgd door: Maartje Kat & Desiree Middelkoop

Naast theorie en praktijkvoorbeelden ga je ook oefenen met hoe je leerlingen waarbij de stress hoog oploopt weer rustig krijgt. Je gaat ervaren wat wel/niet werkt op het moment dat de stress hoog is opgelopen.

Data:

  • Maandag 23 september
  • Maandag 14 oktober
  • Maandag 11 november
  • Maandag 25 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....