professionalisering

De gelukkige klas

Een leergang waarin je ontdekt hoe jij als professional ieder moment geluk in de klas kunt creëren door jouw talenten en drijfveren in te zetten. Afgestemd op de uitdagingen van leerlingen in ZO.

Deze leergang wordt verzorgd door: Madelon Dik en Jantien van Zuilen

Je krijgt niet alleen theorie, maar je gaat ook aan de slag met situaties uit de praktijk die je als professional zelf inbrengt. Zodat je er de volgende dag direct mee aan de slag kunt in jouw klas. 

De verdieping bieden we aan in 3 thema’s:

Jij als professional: 

Een gelukkige klas bestaat niet zonder een gelukkige leerkracht. Wat zijn je drijfveren, talenten en overtuigingen? Hoe ga je om met lastige situaties? En wat vraagt het geluk te creëren voor kinderen in ZO?

Jouw klas
Hoe werkt groepsdynamiek? Herken je de patronen in jouw klas? Hoe laat je jouw groep op een fijne en constructieve manier (samen)werken? Hoe kun je lastige situaties ombuigen?

De leefwereld eromheen
Je hebt niet alleen te maken met jouw klas, maar ook met de regels van school, administratieve taken, werkdruk, gesprekken met ouders etc. Hoe realiseer jij een gelukkige klas ondanks dat dingen niet gaan zoals je wilt? Hoe behoud je plezier en grip?

Na deze leergang heb je tools gekregen om met zelfvertrouwen en plezier geluk voor jezelf en je klas te creëren. Ook krijg je handvatten om na de leergang het geleerde binnen jouw team te delen zodat jullie elkaar kunnen helpen en begeleiden naar een gelukkige klas. 

Data:

  • Dinsdag 24 september 2024
  • Dinsdag 15 oktober 2024
  • Dinsdag 12 november 2024
  • Dinsdag 26 november 2024

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....