professionalisering

Het oudere kind

Ben jij een leerkracht in groep 7/8 of een ondersteuner in de klas en wil je herontdekken hoe je de eigen kracht van je leerlingen kunt versterken? Doe dan mee met deze leergang.

Deze leergang wordt verzorgd door: Eurdice Snip (projectleider po vo, pedagogisch hulpverlener en trainer faalangst reductie)

Thema’s die onder andere worden behandeld zijn ambitiegericht lesgeven en het geloof in eigen kunnen.

Data:

  • Donderdag 26 september 2024
  • Donderdag 17 oktober 2024
  • Donderdag 14 november 2024
  • Donderdag 28 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....