professionalisering

Kleuters met een ontwikkelings voorsprong

Het jonge kind: In deze workshop gaan we het samen hebben over kleuters met een ontwikkelings voorsprong.

Vragen die we samen kunnen beantwoorden zijn o.a.:

  • Wat houdt een ontwikkelingsvoorsprong in?
  • Hoe zie je dit en waarom is vroeg-signaleren zo belangrijk?
  • Klopt het dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong sociaal emotioneel achterlopen?
  • Moet je deze kinderen iets anders bieden of vermaken zij zichzelf wel?  

We drinken samen thee en bespreken deze en andere vragen waar je wellicht mee zit.

Meld je aan voor deze bijeenkomst

Titel: Visie ontwikkeling voor onderwijs aan het jonge kind
Aanbieder: Jenny Horstink
Datum: 20 juni 2024
Tijdstip: 15:15-17:00
Doelgroep: Directies, ib-ers, leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten.
Basis- of verdiepende bijeenkomst: Basisbijeenkomst

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....