professionalisering

Het jonge kind

Elk kind verdient de beste professional. Een professional die zo vaardig is dat hij of zij van elke omgeving een speel- en leerrijke omgeving kan maken. 

Deze leergang wordt verzorgd door: Samantha Del Prado

Door de speel- en leerrijke omgeving effectief in te zetten als de derde pedagoog, draagt de professional eraan bij dat de ontwikkeling van het kind optimaal wordt gestimuleerd. Een uitdagende speel- en leerrijke omgeving kan ervoor zorgen dat:

 • dat het kind zich veilig voelt;
 • een relatie met andere kinderen ontwikkelt,
 • een relatie met de professional ontwikkelt;
 • een kind met plezier nieuwe kennis en vaardigheden opdoet. 

Tijdens deze leergang leer je in 4 bijeenkomsten:

 • Hoe je van een speelomgeving een leerrijke omgeving maakt.
 • Hoe je de taalontwikkeling, rekenkundige ontwikkeling, motorische, kunstzinnige ontwikkeling kan stimuleren door de omgeving als 3 e pedagoog in te zetten.
 • Hoe je kunt differentiëren met verschillende materialen en aangepast aanbod ontwikkelt voor elk kind
 • Hoe je overzicht kunt behouden
 • Modelleren
 • Jouw aanbod aan te passen aan de verschillende fases van de ontwikkeling van het kind
 • De talentendriehoek in te zetten
 • Zowel de binnen- als de buitenomgeving in te zetten om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.
 • Waarom binnen leren als er buiten zoveel te ontdekken valt?

Data:

 • Donderdag 26 september
 • Donderdag 10 oktober
 • Donderdag 24 oktober
 • Donderdag 7 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....