professionalisering

Klassenmanagement voor onderwijs-assistenten en leerkracht-ondersteuners

Ben jij werkzaam als onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner en wil je werken aan goed klassenmanagement?

Deze leergang wordt verzorgd door: Beuker Onderwijs

Denk aan het inrichten van een lokaal of een aparte hoek of ruimte waar je met leerlingen aan de slag gaat, maar ook het omgaan met storend gedrag, het plannen en voorbereiden van je lessen en vergroten van betrokkenheid.

Tijdens deze leergang krijg je voorbeelden en tips voor goed klassenmanagement en ga je actief aan de slag. We sluiten zoveel mogelijk aan op je eigen praktijksituatie, zodat je het geleerde meteen kunt toepassen en oefenen. 

Deze leergang is passend voor groep 1 t/m 8.

Data:

  • Dinsdag 24 september
  • Dinsdag 15 oktober
  • Dinsdag 12 november
  • Dinsdag 26 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....